BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Eda DEMİR, Barış KARA
AA6XXX EKSTRÜZYON VE AA4XXXX DÖKÜM PLAKALARIN LAZER KAYNAK İLE ALIN VE KÖŞE GEOMETRİSİNDE BİRLEŞTİRME SONRASI KAYNAK KALİTESİNİN İNCELENMESİ
 
Erime temelli bir yöntem olan lazer kaynak yöntemi düşük ısı girdisi ve yüksek kaynak hızı gibi avantajlarından dolayı otomotiv sektöründe ilgi odağı olmaktadır. Bu yöntemde ufak bir noktaya uygulanmış lazer ışınının yüksek güç yoğunluğu nedeniyle yüksek penetrasyon, düşük ısı girdisi ve yüksek kaynak hızı ile elde edilebilir. Alüminyum 6xxx serisi ekstrüzyon parçaları otomotiv sektöründe uzunlamasına parçalarda yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Al-Si temelli alüminyum döküm parçaları ise genellikle kompleks parçaların üretiminde öne çıkmaktadır. Elektrikli araçlarda alüminyum kullanımının artmasına paralel döküm ve ekstrüzyon ürünler içeren parçaların kullanımıda artmaktadır. En önemli parça olarak batarya taşıyıcı kutular gösterilebilir, bu parçalar döküm ve ekstrüzyon kaynaklanmış ürünleri içermektedir. Bu çalışma kapsamında alüminyum ekstrüzyon ve döküm plakalar farklı kombinasyonlarda ve kalınlıkta (3 mm ve 6 mm) kaynak teli kullanılmadan lazer kaynak ile birleştirilmiştir. Ekstrüzyon plakalarda endüstride en çok tercih edilen düşük alaşım içeriğine sahip AA6063 ve yüksek alaşım içeriğine sahip AA6082 malzemeleri tercih edilmiştir. Döküm plaka yüksek basınçlı döküm yöntemi ile Al-Si temelli döküm malzemeden üretilmiştir. Lazer kaynak sonrası numuneler hazırlanarak kaynak kusurları kontrol edilmiştir. Lazer oskilasyon yöntemi döküm numune kaynaklı porozite oluşum riskini azaltmak için kullanılmıştır. Alın kaynak çalışmalarında her iki kalınlık için uygun penetrasyon oranları elde edilmiştir. Kaynak köklerinde kusur oluşum riskleri gözlemlenmiştir. Döküm plaka kullanılan eşleşmelerde döküm kalitesine paralel daha yüksek porozite tespit edilmiştir. Kaynak teli kullanılmamasına rağmen ekstrüzyon plaka birleştirmelerinde sıcak çatlak oluşumu gözlemlenmemiştir. Köşe kaynak denemesinde 3 mm kalınlıkta plakalar kullanılmıştır ve farklı kombinasyonlar için uygun kaynak kaliteleri elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Alüminyum, Ekstrüzyon, Döküm, Lazer Kaynağı 


Keywords: