BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Betül ÖZTÜRK, Musa ATAR
AHŞAP KÜVET VE LAVABOLARDA SU ORTAMININ BOYUT TASARIMI ETKİSİ
 
Bu çalışma, emprenye edilmiş ve verniklenmiş bazı ağaç malzemelerin suda farklı derece ve sürelerde bekletmenin radyal yönde boyut tasarımına etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, Sapsız meşe (Quercus petraea L.) ve Anadolu cevizinden (Juglans regia L.) hazırlanan örnekler ASTM-D 1413-99’a göre sterin ile 24 saat süreyle daldırma yöntemiyle emprenye edildikten sonra ASTM D-3023’e göre selülozik vernik ile verniklenmiştir. Hazırlanan örnekler, destile su içerisinde farklı süre (2 ve 8 saat) ve sıcaklıklarda (20±2 ve 40±5) bekletildikten sonra radyal yöndeki ölçü değişimleri ISO 13061-15 esaslarına göre 0.01 hassasiyete sahip dijital kumpas ile ölçülmüştür. Sonuç olarak, radyal yönde boyut değişimi ağaç türü bakımından en yüksek meşede (20,25), bekletme süresi bakımından sekiz saatte (20,140 mm), su ısısı bakımından 40±5 °C derecede (20,11), işlem bakımından emprenyeli örneklerde(20,37)bulunmuştur. Radyal yönde boyut değişimi (mm) çoklu etkileşim bakımından; en yüksek M+S8+II+E de (20,77), en düşük ise C+S8+II+Vk de (19,64) bulunmuştur. Buna göre, ahşap küvet ve lavabo imalatında bu durumun dikkate alınması avantaj sağlayabilir. (Bu çalışma 1. sırada yer alan yazar Betül ÖZTÜRK’ün Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir)

Anahtar Kelimeler: Ağaç Malzeme, Ahşap Lavabo Ve Küvet, Boyut Tasarımı, Emprenye, Radyal Yön, Vernikleme, Su Ortamı 


Keywords: