BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Onur Saray, Muharrem ÖZER, Şahin DEDE
ALT SALINCAK KOLU BURÇLARININ ŞEKİLLENDİRİLMESİ
 
Salıncak kolları, tekerleklerin manevra kabiliyeti için gerekli olan serbestlik derecelerinin süspansiyon sistemine kazandırılması işlevini yerine getiren bağlantı elemanlarıdır. Salıncakların gövde ve tekerlek bağlantı noktalarının hassas olarak üretilmesi, sürücü komutların tekerleklere iletilmesi, sürüş güvenliği ve sürücü konforu açısından büyük öneme sahiptir. Salıncakların gövde ile bağlantısını sağlayan burçlar, boruların üzerine kaplanan hiperelastik bir parçadan oluşmaktadır. Bu yapıda, burç borusunun iç çapı, gövde bağlantısını sağlayan pernoları taşırken, dış çapı ise hiper elastik malzeme vasıtası ile salıncak flanşlarına geçirilmektedir. Bu niteliği ile borunun iç ve dış çapı ile iki ucundaki yüzeyler eksenel ve radyal yönlerdeki serbestlik derecelerini belirlemektedir. Bu çalışmada, salıncak kolu üzerinde bulunan burç borularının düşük maaliyet ve yüksek üretim adetlerinin sağlanması için kullanılacak şekillendirme yaklaşımları incelenmiştir. Bu yaklaşımlar dahilinde talaşlı imalata alternatif olarak kullanılabilecek iki aşamadan oluşan bir şekillendirme prosesi tasarlanmış ve sonlu elemanlar analizleri ile incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre salıncak kolu burç borularının şekillendirilmesinde birim maaliyetin düşürülmesi ve ürün performansının eniyileştirilmesi bakış açısına göre radyal yönde açılabilir nitelikteki kalıpların rijitliklerinin son derece önemli olduğu görülmüştür. Bunun yanında, geliştirilen kalıplama yaklaşımında deformasyon homojenliğinin sağlanması ve malzeme akışının kontrol edilmesi için şekillendirme sırası ve stratejilerinin önemli olduğu görülmüştür. Geliştirilen şekillendirme prosesi ile hata oranı en aza indirilmiş, endüstriyel olarak kullanılabilir nitelikte bir şekillendirme sistematiği önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Burç, Metal Şekillendirme, Alt Salıncak Kolu, Otomotiv 


Keywords: