BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Burak Yılmaz ÖZDEMİR, Sezgin YAŞA, Mustafa ÇİĞDEM, Koray TURBALIOĞLU
ALÜMİNYUM 6082 ALAŞIMINDA YAŞLANDIRMA VE ÇÖZELTİYE ALMA KOŞULLARININ MEKANİK ÖZELLİKLER VE KOROZYON DİRENCİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
 
Alüminyum ve alüminyum alaşımları günümüzde en çok kullanılan malzemelerde başlarda yer almaktadır. Özellikle korozyon direnci, yorulma dayanımı, hafiflik ve şekillendirilebilirlik isteyen otomotiv, havacılık sektörleri başta olmak üzere birçok alanda kullanılır.Alüminyum 6xxx seri alaşımları, kaynaklanabilirliği, korozyon dayanımı, şekillendirilebilmesi ve gerekli mukavemeti sağlaması nedeniyle sanayinin pek çok alanında kullanılmakta ve giderek kullanım alanları artıp, yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmada alüminyum ekstrüzyon işleminden çıkan ürününden, mekanik ve mikroyapı incelemeleri için numuneler tel erozyon ile kesilerek alınmıştır. Farklı sıcaklıklarda çözeltiye alınan Alüminyum 6082 alaşımlarının yine farklı yaşlandırma sıcaklıkları ve zamanlarındaki yaşlandırma işlemi sonrası fiziksel ve mekanik etkileri incelenmesi amaçlanmıştır. 500°C’de ve 550°C’de 4 saat çözeltiye alınacak Alüminyum 6082 alaşım numuneleri çözeltiye alma işlemi ardından su verme işlemine tabi tutulacaktır. Numuneler sonrasında 180°C ve 200°C sıcaklık altında sırasıyla 2,4 ve 6 saatlik yapay yaşlandırma yapılacaktır. Farklı sıcaklıklarda çözeltiye alınan numunelerde, çözeltiye alma sıcaklığının arttırılmasının yaşlandırma sonrası dayanıma etkisi araştırılacaktır. Deney sonuçları incelenerek yaşlandırma sıcaklığının mekanik özelliklere olumlu ve olumsuz anlamda etkileri araştırılacaktır. Yaşlandırma süresinin artmasıyla, Alüminyum 6082 alaşımının mekanik ve fiziksel özelliklerindeki değişimi gözlenecektir. Çalışmanın devamında ayrıca malzemenin korozyon direnci ve yüzey incelemeleri de yer alacaktır. Böylece farklı şartlarda uygulanmış çözeltiye alma ve yaşlandırma prosesinin mekanik özellikler, korozyon direnci ve mikroyapısal özellikler üzerindeki etkisi gözlemlenecektir. Bu özellikler arasındaki ilişkiler açıklanmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Alüminyum 6082, Mikroyapı, Mekanik Dayanım 


Keywords: