BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nisanur YILDIZ, Betül ÖZTÜRK, Cansu ÖZDER, Musa ATAR
ASİT YAĞMURLARININ DIŞ HAVA KOŞULLARINDA KULLANILAN AHŞAP ESERLERİN ÜST YÜZEY İŞLEM TASARIMINA ETKİSİ
 
Bu çalışma, verniklenmiş bazı ağaç malzemelerde liflere paralel yönde parlaklık değerine asit yağmurlarının etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu maksatla, sapsız meşe (M) (Quercus petraea L.) ve sarıçamdan (Sç) (Pinus sylvestris Lipsky) hazırlanan örnekler ASTM D-3023 e göre sentetik (Sn) ve su bazlı (Sb) vernik ile verniklenmiştir. Vernikli örneklerin yüzeylerine % 3 ve %5 lik sülfürik asit (Sa) ve nitrik asit (Na) çözeltileri 120(I), 150(II) ve 180(III) gr/m2 hesabıyla püskürtüldükten sonra liflere paralel yönde parlaklık değerleri TS 4318 EN ISO 2813 göre belirlenmiştir. Sonuç olarak, liflere paralel parlaklık (gloss), en yüksek meşede (32,39), sentetik vernikte (44,20), uygulamada 120 g/m2 (32,04 ) ve % 3 nitrik asit çözeltisinde (34,407)bulunmuştur. Liflere paralel parlaklık en düşük sarıçamda (29,301), su bazlı vernikte (17,49), uygulamada 180 g/m2 (30,19 ) ve %5 sülfürik asit çözeltisinde (34,407) elde edilmiştir. Liflere paralel parlaklık, çoklu etkileşimde, en yüksek M+Sn+II+%5 Sa’da (55,00), en düşük M+Sb+II+%3Sa da (15,94) gerçekleşmiştir. Bu durumun açık hava şartlarında ve asit yağmurlarının yoğun yağdığı bölgelerde kullanılan ahşap yapı ve eserlerin üst yüzey işlem tasarımında dikkate alınması kullanım ömrü bakımından avantaj sağlayabilir. (Bu çalışma 1.sırada yer alan yazar Nisanur YILDIZ’ın Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir).*

Anahtar Kelimeler: Üst Yüzey Tasarımı, Asit Yağmuru, Ağaç Malzeme, Vernik, Liflere Paralel Parlaklık, Dış Hava Koşulları 


Keywords: