BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Esra KALYA, Alper ALVER
ATIK SU ARITMA TESİSLERİ İÇİN SU AYAK İZİ VE ENERJİ DEĞERLENDİRMESİ
 
İnsanlığın gelişiminde su çok önemli bir yere sahiptir ve nüfus artışına bağlı olarak su kullanımı da günden güne artmaktadır. Doğal kaynaklar sınırsız değildir ve doğanın kendini yenileme kapasitesi vardır. Kullanılan suların arıtılması ve tekrar doğal döngüye karışması doğal kaynakların sürdürülebilirliği açısından gereklidir. Arıtma tesisleri su yönetimine önemli bir katkı sağlamaktadır. Çevre yönetimi alanında mühendislik bakış açısına göre ölçütler oluşturarak değerlendirme yapmayı sağlayan su ayak izi, başta tarımsal üretim olmak üzere suyun kullanıldığı tüm sektörlerde uygulanmaktadır. Su ayak izi değerlendirmesi, arıtma tesislerinin doğal su döngüsüne katkısını ölçülebilir bir yöntemle izlemeyi sağlamaktadır. Bu çalışmada, Kocaeli İlinde bulunan bir endüstriyel atık su arıtma tesisinin 2019-2020 yılları arasındaki temel su kirletici parametrelerini içeren veri seti su ayak izi yaklaşımı ile ele alınmış ve kar-zarar analizi üzerinden su döngüsüne katkısı değerlendirilmiştir. 24750 ± 2895 m3/gün debili arıtma tesisinin işletilmesi neticesinde enerji ihtiyacı, kimyasal madde, çamur bertarafı vb. konulara doğrudan ve dolaylı olarak toplam harcanan su miktarı yani mavi su ayak izi 123 ± 16 m3/gün olmasına karşın 2768338 ± 1949207 m3/gün suyun alıcı ortam standartları korunarak su döngüsüne kazandırdığı belirlenmiştir. Arıtma tesisindeki en fazla su tüketimi enerji gereksinimi ve çamur bertarafı amacıyla yapılmaktadır. Sonuç olarak endüstriyel atık su arıtma tesisinin günlük 1 m3 su kullanımına karşılık 23180 ± 17131 m3/gün suyu döngüye geri kazandırdığı, ayrıca alıcı ortam standartlarını koruyarak hem ekolojik dengeye hem de sürdürülebilir çevre politikalarına oldukça katkı verdiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Su Yönetimi, Sürdürülebilirlik, Su Ayak İzi, Enerji, Arıtma Tesisi 


Keywords: