BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fatma KÜRÜM VAROLGÜNEŞ
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ARICILIK KOMPLEKSİ (BÜMAK) MİMARİ TASARIM SÜRECİ
 
Türkiye farklı ekonomik, sosyal, fiziki şartlarda bölgelere sahiptir. Bu durum bölgeler arasında farklı kalkınma düzeyleri oluşturmaktadır. Bu nedenle bölgesel kalkınma politikaları geliştirilirken bölgesel şartlar dikkate alınarak kaynakların etkin dağılımının sağlanması ve buna yönelik gelişim alanlarının oluşturulması gerekmektedir. Ancak ekonomik ve toplumsal gelişime yönelik oluşturulan bu alanların ekolojik dengeleri koruyan, gelecek nesilleri gözeten, toplumsal değerleri ön plana çıkaran ve bölgesel gelir artışını sağlayan bir yaklaşımla oluşturulması gereklidir. Bu bakış açısı korunmadığı müddetçe keşfedilen her yeni potansiyel küresel sömürücülüğün kurbanı olacaktır. Bu bilinçle “Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması"* programı kapsamında, Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma alanlarında pilot üniversite ilan edilen Bingöl Üniversitesi, Pilot Üniversite Koordinasyon Merkezi (PİKOM) önderliğinde proje ve uygulamalar sürdürmekte ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmaktadır. Bölgede geliştirilen projelerde, tüm paydaşların (profesyoneller, yerel halk, yerel yönetimler, bilim insanları v.b.) ortak bilgi birikimi ve görüşleri dikkate alınmaktadır. Arıcılık bölge halkının en çok uğraştığı ekonomik faaliyettir ve bugüne kadar yerel ölçekte üretimler gerçekleştirilmiştir. PİKOM bünyesinde 2018 yılından bu yana yaklaşık 6 tamamlanan ve 32 devam eden proje bulunmaktadır. Bu projelerin katkılarıyla bölgedeki arıcılık üretimi ulusal ve uluslararası platformda tanınmaya başlamıştır. Bingöl Üniversitesi Arıcılık Kompleksi bu projelerden biridir. Bu bildiride projenin bir bölümünü oluşturan eğitim binası Mimari tasarım süreci “yer seçimi ve arazinin ekolojik özellikleri”, “tasarım kararları ve temel prensipler” ve “uygulama projesi detayları” başlıkları altında aktarılmıştır. Tasarlanan tesis bünyesinde açık, yarı açık ve kapalı mekanlar bulunmaktadır. Tasarıma başlanırken doğal flora ve faunaya zarar vermeyen bir yaklaşım sergilenmesi ana hedef olmuştur. Yapılan bu çalışma ile bölgesel kalkınmaya olumlu katkı sağlayacak eğitim ve üretim yapılarının desteklenmesi konusunda farkındalık oluşturulması düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bölgesel kalkınma, Mimari tasarım, Bingöl üniversitesi arıcılık kompleksi, arıcılık faaliyetleri 


Keywords: