BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hakan Zafer KIZILKAYA, Kemal BİLEN, Abdulmecit GÜLDAŞ
BOR YAĞI VE SU KARIŞIMINA ÇEŞİTLİ ORANLARDA AL2O3, GRAFEN VEYA MWCNTS NANO-PARÇACIKLARININ EKLENMESİNİN DİNAMİK VİSKOZİTEYE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ
 
Endüstrinin çeşitli alanlarında mineral esaslı bor yağı ve su karışımı kullanılmaktadır. Bu alanların başında talaşlı imalat sektörü gelmektedir. Bor yağı ve su karışımı; kesme sırasında oluşan ısıyı ortamdan tahliye ederek kesici takımın aşınmasını engellemekte, iş parçası yüzeyindeki ısıl gerilmeleri azaltmaktadır. Ayrıca, takım talaş ara-yüzeyindeki sürtünmeyi de azaltmaktadır. Son yıllarda bor yağı ve su karışımına çeşitli nano-parçacıklar eklenerek ısı geçişinin etkinliği artırılmaya çalışılmaktadır. Genel olarak akışkanlara eklenen nano-parçacıkların, ilgili akışkanların yoğunluk, özgül ısı, ısı iletim katsayısı, ısıl yayılım katsayısı ve viskozite gibi termofiziksel özeliklerinde iyileştirmeler yaptığı bilinmektedir. Bu hususlar dikkate alınarak bu deneysel çalışmada; Al2O3, grafen veya MWCNTs nano-parçacıkları, hacimsel olarak %7 bor yağı ve %93 su içeren bor yağı ve su karışımına çeşitli oranlarda eklenerek nano-akışkanlar elde edilmiştir. Buna göre; Al2O3, grafen veya MWCNTs nano-parçacıkları, bor yağı ve su karışımına hacimsel olarak %0.5, %1.0, %1.5, %2.0, %2.5 ve %3.0 oranlarında katılmıştır. Çalışma kapsamında; bor yağı ve su karışımına ilave edilen Al2O3, grafen veya MWCNTs nano-parçacıklarının, elde edilen nano-akışkanların dinamik viskozitesine etkisi, bir viskozite ölçüm cihazı kullanılmak suretiyle tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda; bor yağı/su/Al2O3 nano-akışkanının viskozitesinin, Al2O3 nano-parçacığının %2.5 hacimsel katkı oranına kadar arttığı, bu orandan sonra azaldığı görülmüştür. Buna karşılık, bor yağı/su/grafen ve bor yağı/su/MWCNTs nano-akışkanlarının viskozitesinin ise, grafen ve MWCNTs nano-parçacıklarının %1.5 hacimsel katkı oranına kadar arttığı, bu orandan sonra azaldığı görülmüştür. Sonuç olarak, nano-parçacıkların hacimsel katkı oranı belirli bir değeri aştığında, nano-akışkanın viskozitesinin azaldığı, yani akışkanlığının arttığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Talaşlı İmalat, Bor, Al2O3, Grafen, MWCNTs, Viskozite 


Keywords: