BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fırat KIPÇAK, Abdulhalim KARAŞİN, Mucip TAPAN, Barış ERDİL
BOŞLUKLU BETONARME DÖŞEMELERDE BOŞLUK ORANININ EĞİLME KAPASİTESİNE ETKİSİNİN ANALİTİK DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Betonarme yapılar yapı elemanlarının büyüklüğü nedeniyle oldukça ağırdır. Özellikle büyük açıklıkların olduğu yerlerde döşeme ağırlığı bina toplam ağırlığının önemli bir kısmını oluşturur. Döşeme ağırlığını azaltmak aynı zamanda kapasite kayıplarını önlemek için kesit yüksekliği arttırılır ve döşemede boşluklar bırakılır. Asmolen ve kaset döşeme sistemleri boşluklu döşemelere örnektir. Bu çalışmada döşeme enkesitinin ortasında iki yönlü bırakılan boşluk artışının eğilme davranışına etkisi Abaqus-2019 programında analitik modelleme ile araştırılmıştır. Bu kapsamda bir adet dolu (boşluksuz) döşeme ve iki adet betonarme döşemenin sonlu elemanlar yöntemine göre analizleri yapılmıştır. Döşeme karakteristik parametreleri ve donatıları eşit iken yalnızca enkesitteki boşluk oranı artmaktadır. Abaqus-2019 programında C30/37 beton modeli Chinese Code 2010’e göre elde edilmiş. Concrete damage plasticty yöntemine göre, donatı ise TBDY-2018’e göre hesaplanmış ve elasto-plastik malzeme olarak tanımlanmıştır. Döşemelerin toplam kalınlığı 15cm, genişliği 100cm ve uzunluğu 200cm’dir. Boşluklu döşemeler alt ve üst katmanı betonarme, orta katmanı ise kare beton bağlantılı yapıda olmak üzere 3 katmandan oluşmaktadır. Döşemeler 3 noktadan eğilme deney yöntemi ile modellenmiştir. Açıklık ortasına üniform çizgisel yayılı yük uygulanarak tamamen göçene kadar analiz devam etmiştir. Analiz sonucuna göre boşluk hacminin artışı ile döşeme maksimum eğilme kapasiteinde önemli miktarda düşüş görülmüştür. Başlangıç rijitlikleri aynı kalırken akma noktaları değişmiştir. Boşluklu döşemlerde akma sonrası ani dayanım kaybı görülmüştür. Akma dayanımı sonrası orta katmanda hasar oluşmuş. Ardından yeniden yük dağılımı ile kapasite artışı tekrardan gözlemlenmiştir. Bu çalışmada kullanılan Abaqus-2019 programı Tübitak-3501 programı 117M316 kodlu proje kapsamında alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Betonarme döşeme, Boşluklu döşeme, Döşeme analizi, Eğilme analizi, Eğilme kapasitesi. 


Keywords: