BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ali Aykan SOLMAZ, Alperen ACAR
BUZDOLAPLARINDA KULLANILAN SABİT HIZLI KOMPRESÖRLERDE GÜRÜLTÜLÜ ÇALIŞMA DURUMUNUN ALTERNATİF YÖNTEMLER İLE TESPİTİ
 
Günümüzde müşteri beklentilerinin oldukça artması ile birlikte bir çok sektörde olduğu gibi beyaz eşya sektöründe de eskiden çok fazla önem verilmeyen konular önem kazanmaya başlamıştır. Özellikle satılan ürünlerin gürültülü çalışması sebebiyle müşteri memnuniyetsizliğinde oldukça büyük miktarda artış gözükmeye başlamasıyla beyaz eşya sektöründe gürültülü çalışma durumu bu konuların başında yer almaktadır. Bu sebeple beyaz eşya şirketlerinin hemen hemen hepsinde son birkaç yıl içinde gürültülü çalışma konusunda çalışmalar önem kazanmış ve sayıları oldukça arttırılmıştır. Bu çalışmada da gürültülü çalışma konusunda en çok müşteri şikayeti olan beyaz eşyalardan biri olan ev tipi buzdolaplarında gürültülü çalışma durumunu seri üretim hattı üzerinde tespit etmeye yönelik çalışılmıştır. Çalışma, buzdolaplarında kullanılan sabit hızlı hermetik kompresörlerden ivmeölçer ile alınan titreşim verilerinin frekans (Hızlı Fourier Dönüşümü Kullanılarak) tabanlı analizleri ile gürültülü çalışma durumlarının kısa bir test ile tespitini gerçekleştiren bir sistemin tasarımını sunmaktadır. Çalışmanın amacı gürültülü çalışan cihazların mekanik titreşim karakteristiklerini diğer ürünlerden ayrıştırabilecek gürültülü çalışma ve mekanik titreşim arasındaki korelasyonu üretim bandı üzerindeki testler ile tespit ederek, gürültülü çalışma durumu olan ürünlerin müşteriye ulaşmasını engelleyecek üretim bandına entegre bir test sisteminin geliştirilebilmesidir. Bu kapsamda 40 adet buzdolabının üretim bandı üzerinde kompresörü üzerinden ivmeölçer ile titreşim verileri alınarak ve aynı ürünler yalıtımlı ses odasında ses testine alınarak deneysel çalışmalar yapılmıştır. Deneysel çalışmaların sonucunda ortaya çıkan mekanik titreşim verileri ve ses seviyesi verileri regresyon analizleri ile incelenerek gürültülü çalışma ve kompresörün mekanik titreşimi arasında bir korelasyon kurulmuştur. Klasik yöntemlerle saatler süren ses ölçümlerine alternatif olarak %75 güvenirlikte 0,9 db(A) hassasiyetle ses seviyesini tespit edebilen ve sadece saniyeler süren test sisteminin kullanılabilirliği kanıtlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ev tipi buzdolabı, Kompresör, Gürültü, Titreşim 


Keywords: