BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Necati Bora GÜREL, Derya Burcu ÖZKAN
BUZDOLAPLARINDA ÜRÜNLERDEKİ NEM KONTROLÜNÜN SAĞLANMASINA ETKİ EDEN PARAMETRELERİN DENEYSEL İNCELENMESİ
 
Bu çalışmada, “no-frost” sistemli buzdolaplarının soğutma ünitelerinde nem kaybına etki eden termodinamik parametreler deneysel olarak incelenmiştir. Deneyler, alttan donduruculu bir buzdolabının, soğutucu bölmesinde gerçekleştirilmiştir. Ürünlerdeki nem kaybını, kontrollü olarak simüle etmek için non-woven tray (IEC 63169:2020 standardında tanımlı) kullanılmıştır. Deneysel çalışmalar, buzdolabının gerçek çalışma koşullarına uygun bir şekilde, kompresör devri, hava hızı, kabin içi hava sıcaklığı ve kompresör durma anlarında fanın çalışma durumu gibi parametrelerin farklı seviyelerinde, üründen olan nem kayıpları ölçülerek gerçekleştirilmiştir. Böylece belirlenen parametrelerin, ürünlerdeki nem kaybı üzerindeki etki seviyeleri araştırılmıştır. Deneysel çalışmalarda, buzdolabında saklanan ürünlerde gerçekleşen nem kaybına sebep olan fiziğin anlaşılabilmesi için, üflenen hava sıcaklığı, kabin içi nemi, kompresör çalışma oranı gibi diğer önemli parametrelerde ölçülmüştür. Deneysel çalışma sonuçlarına göre, nem kaybına etki eden en etkili parametrenin kompresör durduğunda fanın sirkülasyona devam etmesi olduğu gözlemlenmiştir (p=0,000). Deney sonuçları, fanın kompresör durma zamanlarında çalışmasıyla, nem kaybının azaldığını göstermiştir. Bu gözleme dayanarak, kompresör ve fanın durduğu anlardaki doğal taşınımla kütle transferinin, kompresörün durup, fan çalışmaya devam ettiği anlarda gerçekleşen zorlanmış taşınımla kütle transferinden daha büyük olduğu çıkarımına varılmıştır. Kabin içi hava sıcaklığının (p=0,030) nem kaybına etki eden diğer bir önemli parametre olduğu görülmüştür. Etkili parametrelerin doğru kombinasyonu ile buzdolabında saklanan ürünlerin nem kaybının %40 oranında iyileştirilebileceği sonucuna varılmıştır. ORCID NO: 0009-0005-6429-898X, 0000-0002-9959-0287

Anahtar Kelimeler: Besin tazeliği, nem kaybı, kütle transferi, buzdolabı 


Keywords: