BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nurcihan KISAOĞLU, Rıdvan ARSLAN, Ahmet Semih KIŞLA, Sidem KANER
CAM ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN FARKLI CAM KOMPOZİSYONLARININ İNCELENMESİ
 
Arkeoloji bilimi üzerine yapılan çalışmaların artması ve elde edilen bulguların incelenmesi, geçmiş dönemlere ait malzeme kalıntıları, üretim teknikleri ve kullanım alanları gibi birçok konu ile ilgili bilgi vermektedir. Üretim yöntemi ve kullanım alanları incelendiğinde cam geçmiş döneme ait malzeme kalıntıları arasında büyük öneme sahiptir. Cam, geçmişten günümüze farklı kullanım alanları bulmuş önemli bir malzeme grubunu teşkil etmektedir. Camın kullanım alanlarına bakıldığında, havacılık sektöründen savunma sanayisine, inşaat sektöründen otomotiv sektörüne, günlük hayatımızda ev eşyası kullanımına yönelik geniş kullanım alanı bulan bir malzeme olduğu görülmektedir. Camın temel hammaddesi olan kum, kuvars, silisyum gibi elementlerin yanında alaşım elementlerinin katkısı ile sağlanabilen, camda mekanik, fiziksel, optik, renk gibi farklı özellikler oluşturan ana hammaddelerin değişkenliği farklı kompozisyonlarda cam elde edilmesini sağlamaktadır. Cam, aşırı soğutulmuş alkali ve toprak alkali metal oksitler ile diğer metal oksitlerin çözünmesinden elde edilen akışkan bir maddedir. Endüstriyel olarak alaşım elementlerinin, üretim yöntemlerinde farklı çalışma koşulları oluşturduğu söylenebilir. Bu süreçte ergitme sıcaklıkları, afinasyon ve dinlenme süreçleri, ergitme yapılan fırının seçimi gibi birçok değişken faktör etkilidir. Bu çalışma kapsamında, cam imalat alanları için oluşturulan farklı içerikteki kompozisyonlar incelenmiştir. Kompozisyonları oluştururken kullanılan alaşım elementlerinin katkıları, camın fiziksel, kimyasal ve mekanik özeliklerine olan etkileri üzerinde çalışılmıştır. Kompozisyon içeriklerindeki ana hammadde, ara oksitler, ve alaşımların sağladığı farklı özellikler üzerinde durulmuştur. ORCID NO: 0000-0002-0377-2845

Anahtar Kelimeler: Cam, Cam Türleri, Tavlama, Cam Kompozisyonları, Kullanım Alanları 


Keywords: