BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Muhammed Zahid BAYRAM, Mehmet Emin KILIÇ, Altuğ YAVAŞ
ÇOK KANCALI ÇELİK LİF KULLANIMININ ULTRA YÜKSEK PERFORMANSLI LİFLİ BETONUN BALİSTİK DİRENCİNE ETKİSİ
 
Son yıllarda, terör faaliyetleri dünya genelinde giderek daha sık meydana gelmektedir. Askeri ve sivil binaları hedef alan bu saldırılar sadece yapısal hasarlara neden olmamakta, aynı zamanda büyük can ve mal kayıplarına da yol açmaktadır. Bu nedenle, aşırı yüklere direnen, yüksek performansa sahip yeni nesil inşaat malzemelerinin geliştirilmesi, araştırmacılar ve mühendisler tarafından büyük ilgi görmektedir. Dünyada en çok kullanılan yapı malzemesi olan betonun, balistik performansı askeri ve sivil yapılar için çok büyük bir öneme sahiptir. Son yıllarda geleneksel betona göre daha üstün mekanik özelliklere sahip olan Ultra Yüksek Performanslı Lifli Beton (UYPLB), savunma yapılarının tasarımında kullanılmaya başlamıştır. Deneysel çalışma kapsamında farklı oranlarda çok kancalı yeni nesil çelik lifler, kullanılarak geliştirilen UYPLB karışımlarının balistik performansları araştırılmıştır. Bu amaçla üç farklı karışım kullanılarak 325 x325 x 80 mm boyutlarında plak elemanlar ve 200 x 200 x 200 mm boyutlarında küp numuneler üretilmiştir. Plakların 7.62x51 mm FMJ mermi karşısında gösterdikleri balistik dayanımları NIJ-STD-0101.08 standardına göre incelenmiştir. Testler İki farklı mermi hızı için yapılmıştır. Yüksek hızlı mermiler küp numunelerin testi için kullanılırken, plak elemanlar için daha düşük hızlı mermiler kullanılmıştır. Referans olarak üretilen lifsiz plaklarda mermi numuneyi delip arka yüzden çıkarken numuneyi de parçalamıştır. %2 ve % 3 lifli çelik lifli UYPBL plak numunelerinde ise mermi arka yüzeye geçememiş, sadece atış yapılan yüzeyde bir krater oluşturmuştur. Kullanılan lif miktarı arttıkça krater derinliği ve çapında azalma gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ultra Yüksek Performanslı Lifli Beton, Çelik Lif, Balistik, Krater Çapı, Krater Derinliği 


Keywords: