BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İbrahim Ethem POLAT, İlyas GÜLEÇ
DAHA VERİMLİ TOPRAK TESVİYESİ İÇİN YENİLİKÇİ GPS’Lİ TESVİYE KÜREĞİ MAKİNASININ GELİŞTİRİLMESİ
 
Dünya genelinde su kaynaklarının yetersizliği sulama randımanı yüksek olan sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını gerektirmektedir. Böylece eldeki su kaynakları ile daha geniş alanlar sulanabilmektedir. Ayrıca günümüzde, az işçilik ve az enerji kullanımı gerektiren, verim ve kaliteyi artıran sulama sistem ve yöntemlerinin kullanımının önemi her geçen gün artmaktadır. Verimli sulamanın temeli tesviye edilmiş bir tarım arazisidir. Tarımsal amaçlı toprağın tesviye edilmesi için kullanılan RTK (real time kinematic) üzerinden referans alarak çalışan bir çeşit toprak işleme makinası olan GPS’li tesviye küreği makinası tarla tesviye işleminin hatasız ve istenilen eğimde yapılmasını sağlayan, traktör tarafından çekilerek kullanılan bir tarım makinesidir. Tesviye işleminde GPS sistemleri dünya genelinde yaygın olarak kullanılsa da ülkemizde çok yaygın olarak kullanılmamaktadır. Ülkemizdeki firmalar tesviye küreğinin sinyal sağlayıcı sistemlerini opsiyon olarak satmaktadır. Çiftçilerimiz daha ucuz olan sistemi daha tercih sebebi görmektedir. Yurtdışından ithal edilen RTK sistemleri çok pahalı sistemler olduğu için ülkemizde tercih edilememektedir. Firmamız GPS sisteminin lazer sisteminden %15-20 daha ekonomik olarak kendi bünyesinde üretecektir. Lazerli sistemde tesviye işleminin tamamlanması için tarla 3-4 kez taranmakta ayrıca lazer sistemi hava koşullarından etkilenmektedir. Rüzgâr vericiyi sallayarak oluşturulan düzlemi bozmakta, yağmur ve toz ise verici ile alıcı arasında engel teşkil etmektedir. Bu durum iş süresini ve yakıt tüketimini arttırdığı gibi istenilen tesviyenin de düzgün olmamasına neden olmaktadır. Lazerli sistemlerde bir arazide birden fazla verici varsa alıcılar verici sinyallerini karıştırmakta ve işi aksatmaktadır. Yenilikçi GPS’li tesviye küreği makinasında RTK (real time kinematic) sistemi kullanarak gerçek zamanlı bir sinyal alışverişi sağlanması amaçlanmıştır. Gerçek zamanlı sinyal alışverişini sağlayarak tesviye küreğinin daha hassas çalışmasını sağlayarak iş zamanını, yakıt tüketimini ve karbon emisyonunu azaltılması hedeflenmiştir. Tesviye işlemini lazerli sistem yerine yenilikçi GPS’li tesviye küreği ile yaptığımızda tarım arazisi 2 kez tarandığında yeterli olmaktadır. Bu durum yakıt tüketimini %40 a varan oranda azalması demektir. Ayrıca GPS’li sistemler hava koşullarından etkilenmeden stabil şekilde çalışmaya devam ederler. GPS sisteminde uydudan alınan sinyaller işlendiği için sinyal karışma problemi olmamaktadır. Tesviye işleminin doğru yapılması kısıtlı su kaynaklarımızın verimli kullanılmasını sağlayarak tarımda sürdürülebilirliği sağlayabilecektir. Proje çalışmasıyla elde edilecek proje çıktısının yenilikçi özellikleriyle rekabet gücü yüksek bir GPS’li tesviye küreği makinesi geliştirilmiştir. Bu çalışmada RTK (real time kinematik) sistemine sahip tesviye küreği makinesi geliştirilerek çiftçimizin hizmetine sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Toprak tesviye, tesviye küreği makinesi, RTK (real time kinematic) 


Keywords: