BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Senai YALÇINKAYA, Mehmet Fatih YOLDAŞ
DENİZ ARAÇLARINDA KULLANILAN CAM ELYAF (GFRP) TAKVİYELİ KOMPOZİT MALZEMELERİN MEKANİK KARAKTERİZASYONLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ
 
Öz: Kompozit malzemeler hafif ve korozyona karşı dirençli olduklarından havacılık ve denizcilik sanayisinde geleneksel malzemelerin yerini almaktadırlar. Çalışmada kompozit malzemelerin kullanıldığı deniz uygulamalarında cam elyaf (GFRP) takviyeli kompozit malzemenin mekanik özellikleri araştırılmıştır. Üç nokta eğilme deneyi için GFRP kompozit plaka üretimi Fibermak Mühendislik Makina Kalıp Kompozit Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından prepreg ile hotpres olarak yapılmıştır. Üretilen bu plaka daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kompozit Araştırma ve Test Laboratuvarında standartlara uygun olarak sulu (dairesel) testerede kesilmiştir. Numuneler için 60 gün 1440 saat bekletme kabında tutularak yaşlanma deneyi gerçekleştirildi. (0+90) tek kat yerleşim konfigürasyonlarına sahip Cam Elyaf (GFRP) kompozit numuneleri 30 gün ve 60 günlük periyotlarla deniz suyunda tutulmuştur. Cam elyaf (GFRP) takviyeli kompozit numunelerin yaşlanma öncesi mekanik özellikleri ile yaşlanma sonrası mekanik özelliklerinin üç nokta eğilme deneyi sonuçlarına bakılarak deniz suyu ortam etkisinin GFRP kompozit malzemesi üzerindeki mukavemet özellikleri etkileri incelendi. Çalışmada GFRP kompozitlerin üç nokta eğilme deneyi sonucu elde edilen yaşlanma öncesi mekanik özellikleri ile yaşlanma sonrası mekanik özellikleri karşılaştırıldı. Test standartlarına göre kesilmiş numuneler ortalama 22.43 °C deniz suyunda 1440 saat bekletildi. Deneylerden elde edilen sonuçlar; Cam Elyaf (GFRP) kompozit malzemenin matris özelliklerinin deniz suyu difüzyon etkisinden büyük ölçüde etkilendiği görüldü.Deney sonuçlarına göre Cam Elyaf (GFRP) kompozit malzemenin eğilme mukavemet değerinde 1476,3 N/mm2 bir azalış olduğu ölçüldü. Ayrıca Cam Elyaf (GFRP) kompozit malzemede 60 gün sonra ölçülen nem yüzdesi oranının 30 gün sonrası nem yüzdesi oranından daha az olduğu için ilk aydaki deniz suyu difüzyon etkisinin daha fazla olduğu gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Cam Elyaf (GFRP),Kompozit malzemeler, Mekanik özellikler, Deniz araçları. 


Keywords: