BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet Fatih YOLDAŞ, Senai YALÇINKAYA
DENİZ ARAÇLARINDA KULLANILAN KARBON ELYAF (CFRP) TAKVİYELİ KOMPOZİT MALZEMELERİN MEKANİK KARAKTERİZASYONLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ
 
Öz: Deniz araçları üzerinde uygulanan deneysel çalışmada Karbon elyaf (CFRP) takviyeli kompozit malzemenin mekanik özellikleri araştırılmıştır. Kompozit malzemeler, karbon çeliğine göre çok daha yüksek mukavemet/ağırlık oranı, daha düşük bakım gereksinimi ve gövde gibi karmaşık şekiller oluşturabilme avantajlarına sahiptir. Karbon elyaf kompozitler, mukavemet, sertlik, daha düşük ağırlık ve olağanüstü yorulma özelliklerine sahip olduğu için uygulamalar için idealdir. CFRP plakadan üç nokta eğilme deneyi için 9 adet numune Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kompozit Araştırma ve Test Laboratuvarında standartlara uygun olarak hazırlandı. (0+90) tek kat yerleşim konfigürasyonlarına sahip CFRP kompozit numuneleri 30 gün ve 60 günlük periyotlarla deniz suyunda tutuldu. CFRP takviyeli kompozit numunelerin yaşlanma öncesi mekanik özellikleri ile yaşlanma sonrası mekanik özelliklerinin üç nokta eğilme deneyi sonuçlarına bakılarak deniz suyu ortam etkisinin CFRP kompozit malzemesi üzerindeki mukavemet özellikleri etkilerinin detaylı bir şekilde incelenmiştir. Deneysel çalışmada CFRP kompozitlerin üç nokta eğilme deneyi sonucu elde edilen mekanik özellikleri karşılaştırıldı. Numuneler test standartlarına göre kesilmiş ve ortalama 22.43 °C deniz suyunda 1440 saat bekletilmiştir. Deneylerden; CFRP kompozit malzemenin matris özellikleri deniz suyu difüzyon etkisinden büyük ölçüde etkilendiği görüldü. Üç nokta eğilme deneyi sonuçlarında CFRP kompozit malzemenin eğilme mukavemet değerinde 4417,1 N/mm2 bir azalış olduğu gözlemlendi. CFRP kompozit malzemede 60 gün sonrası kazanılan nem yüzdesi oranının 30 gün sonrası nem yüzdesi oranından daha az olduğu ve ilk 30 gün deniz suyu difüzyon etkisinin daha fazla olduğu gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Deniz Araçları, Karbon Elyaf, Mekanik özellikler, Deneysel Çalışma. 


Keywords: