BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ali ŞANLI, Furkan Eyüp KIZILAY
DENİZCİLİK EĞİTİMİNDE SİMÜLATÖRÜN ÖNEMİ VE ÖRNEK BİR UYGULAMA
 
Bu çalışmada, denizcilik eğitiminde simülatörün önemi ve bir kargo-konteyner gemisi makine dairesi sistemleri incelenmiştir. Ayrıca, gemi tam yol şartlarında iken ana makine performansında meydana gelen değişimler araştırılmıştır. Gemi ana makinesi motor modeli MAN B&W 6S60MC, IMO Tier I NOx emisyon standartlarını karşılayan, iki zamanlı, altı silindirli, süper-uzun stroklu, değişken enjeksiyon zamanlamasına sahip, normal dizel (Fuel-Oil:FO) ve ağır dizel yakıt (Heavy Fuel-Oil:HFO) ile çalışabilen ağır-devirli yüksek güçlü bir dizel makinedir. Gemi ana makinesi, tam yol şartlarına geçene kadar elektrik sistemleri, gemi yardımcı makine sistemleri ve ana makine sistemleri sırasıyla bir takım hazırlıklardan geçmektedir. Kısaca; jeneratör dizellerin devreye alınması ve jeneratörlerin senkronizasyonu, buhar kazanının devreye alınması, kompresör basıncının ayarlanması, yağ, yakıt ve soğutma sistemlerinin devreye alınması olarak özetlenebilir. Gereken hazırlıklar tamamlandıktan sonra ana makine kademeli olarak tam yola geçirilmektedir. Simülatörde her bir silindirdeki yanma performansı gözlemlenebilmektedir. Elde edilen bulgulara göre ana makine tam yükte iken, motor gücü yaklaşık 12 MW üstüne çıkmıştır. Aynı şartlarda maksimum silindir basıncı 145 bar, egzoz gaz sıcaklığı 455oC ve ortalama indike basıncı 20,6 bar civarında tespit edilmiştir. Ayrıca, yakıt enjeksiyon zamanı değişiminin, maksimum silindir basıncına ve egzoz gaz sıcaklığına önemli oranda etki ettiği görülmüştür. Tam yolda turboşarj devri 15.000 d/dak’a kadar çıkmıştır. Elde edilen ana makine performansının gerçek motor karakteristik eğrileri ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gemi makine dairesi, Simülatör, Ana makine, Performans 


Keywords: