BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet ÖZDEMİR, Ayhan ONAT
DIŞ ORTAM KOŞULLARINDA ISI POMPASININ PERFORMANSININ İSTATİSTIKSEL OLARAK İNCELENMESİ
 
Gelişen teknolojik hareketleri ile artan sanayileşmedeki enerji sorunu ve hızlı nüfus artışı beraberinde yükselen trend içinde olan konutların ısınma ve soğutma taleplerini ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda artan enerji talebi daha fazla fosil yakıt kullanılmasına kapı açmaktadır. Bu durum hem karbondioksit emisyonunu artmakta hem de çevre sağlığını geri dönülemez düzeyde bozmaktadır. Ülkelerin temiz çevre politikalarına ve daha az enerji tüketmesine ısı pompalarının kullanımı katkı sağladığı bilinmektedir. Bu kapsamda ısı pompaları, ekolojik ve enerji açısından verimli bir şekilde ısıtma, soğutma ve kullanım sıcak suyu ihtiyaçlarını gidererek amaca ulaşmasına yardımcı olabilecek anahtar teknolojilere örnek olarak verilebilir. Isı pompalarının yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmasıyla daha az enerji tüketimi ile ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinden daha yüksek performans elde edilmektedir. Ancak ısı pompasından daha iyi sonuçlar elde etmek için ilk üretim aşamasında veya konuma göre seçiminde performansını olumlu yada olumsuz yönde değiştiren parametrelerin etkilerinin araştırması ve tespit edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada su kaynaklı ısı pompasının bileşenlerinin performansının dış ortam koşullarında nasıl etkilendiği istatistiksel olarak incelenmiştir. Türkiye’de İstanbul ilinin Çengelköy ilçesinde ısı yükü belirlenip montajı tamamlanan su kaynaklı ısı pompasının test sonuçları sonucunda elde edilen veriler bu çalışmada analiz edilmiştir. Normal Dağılım ve Pearson Korelasyon analizi sonuçları değerlendirilmiştir. Isı pompası kondenser sıcaklığı ile ısı pompası kondenser basıncı arasında çok güçlü pozitif yönlü ilişki elde edilmiştir. Isı pompasının kondenser basıncı ve sıcaklığının dış ortam sıcaklığı ile az da olsa (0,305 ve 0,276 korelasyon değeri) pozitif yönlü ilişkisi elde edilmiştir. Isı pompası kondenser sıcaklığı ile evaporatör sıcaklığı arasında %62,5 oranında pozitif yönlü ilişki yer almaktadır. Bunların aksine ısı pompasının kondenser basıncı ve sıcaklığının dış ortamdaki bağıl nem, ısı pompasına giren ve çıkan su sıcaklıkları arasında negatif yönlü ilişki bulunmuştur. Bunlara ek olarak dış ortam sıcaklığı ile rüzgar kuvveti ve dış ortam bağıl nem arasındaki ilişki de araştırılmıştır. Sonuç olarak dış ortamda yer alan değişkenlerin değerlerindeki değişimlerin ısı pompasının kondenser performansının olumlu yada olumsuz yönde etkilediği bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Isı Pompası, Dış Ortam Şartları, Korelasyon Analiz 


Keywords: