BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Alper UZUN, Haydar KAYA
DÜZLEMSEL GEOMETRİDE ÜÇGENLEME METODU İLE RADYO YÖN BULMA ANALİZİ
 
Radyo yön bulucular navigasyon, istihbarat toplama, arama kurtarma faaliyetleri, yaban hayatının izlenmesi, illegal yayınlar ve interferans kaynaklarının bulunması gibi alanlarda kullanılmaktadır. Radyo yön bulma sistemleri yönlü antenler,hassas alıcılar,pusulalar, gelen verileri işleyen modüller ve monitör gibi bileşenlerden oluşmaktadır. Elektromanyetik dalga yayan bir kaynaktan gelen dalgaların yönü tespit edildikten sonra kaynağın gözlem noktasına olan uzaklığı da önemli bir parametredir. Radyo kaynağının yer tespitinin yüksek doğrulukta, pratik bir şekilde ve düşük maliyette gerçekleştirilmesi önemli etkenlerdir. Bu çalışmada iki boyutlu bir geometride, radyo sinyalleri yayan bir kaynağın yön ve yer tayininde iki farklı referans noktası kullanılarak, üçgenleme metodu ile sinyal kaynağının yönü haricinde coğrafi lokasyon belirleme analizleri yapılmıştır. Ölçüm noktalarında, kazancı yeterince yüksek olan yönlü antenlere gelen sinyallerin, en yüksek değerde alındığı istikamet açıları kullanılarak, ortaya çıkan üçgende yapılan hesaplama ile gözlem noktalarına olan uzaklıklar hesap edilir. Gelen sinyallerin yönünü tespit etme işlemi için genellikle, tasarımı kolay, maliyeti ucuz ve hafif olan Yagi-Uda antenler kullanılmaktadır. Yüksek kazanç değeri bu antenler için yönlendirici eleman sayısının arttırılması ile sağlanabilir. Kazancının artırılması arama hassasiyetini yükselteceği için, kaynağa olan uzaklıktaki doğruluğun arttığı ve kaynağın bulunma ihtimali olan geometrik alanın daraldığı görülecektir. İki farklı gözlem noktasından üçgenleme yöntemi ile radyo yön tayini beraberinde, yer tespiti de yapılmış, anten kazanç parametresi arttırılması ile radyo kaynağının yeri hakkındaki kestirim doğruluğunun değişimi analiz edilmiştir. ORCID NO: 0000-0001-5290-056X

Anahtar Kelimeler: Radyo Yön tespiti, Üçgenleme, Anten,RDF 


Keywords: