BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Harun KURAL, Metin YAZGI
DÜZLEMSEL TRANSFORMATÖR İLE AVİYONİK EKİPMANLAR İÇİN TASARLANAN İZOLELİ DA/DA DÖNÜŞTÜRÜCÜSÜNÜN BOYUTUNUN KÜÇÜLTÜLMESİ
 
Havacılıkta emniyetin çok önemli olmasından kaynaklı hem askeri hem de sivil projelerin genel elektrik mimarisine bakıldığında izolasyon ve yedekliliğin olduğu görülmektedir. Hava aracında yedekliliği sağlamak güven açısından olumluyken hava aracının ağırlığı, ekipmanların yerleşimi ve ağırlıktan kaynaklı yakıt verimliliğini olumsuz etkilenmektedir. Ekipmanların daha hafif olması ve hava aracına daha rahat yerleştirilebilmesi için uygun tasarımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Aviyonik ekipmanlar 28VDC güç girişine sahip fakat ekipman içerisinde farklı gerilim seviyelerine ihtiyaç duyulmasından dolayı DA/DA dönüştürücüleri kullanılmaktadır. Aviyonik ekipmanlarda hassas komponentlerin güç girişlerinden izole edilmesi için izoleli dönüştürücülere ihtiyaç duyulur. İzoleli dönüştürücülerde izolasyonu sağlayan temel komponent transformatörlerdir. Geleneksel yöntemler ile tasarlanmış bir transformatör kullanıldığında hem yüksek frekanslarda verimlilik istenilen seviyede sağlanamazken hem de transformatörün boyutunun büyüklüğü istenmeyen bir durumda olacaktır. Bu durum düşük güçlerde göz ardı edilebilirken yüksek güçlerde önem arz etmektedir. Bu çalışmada düzlemsel transformatör kullanarak tasarlanan izoleli DA/DA dönüştürücünün daha iyi bir termal karakteristik, daha düşük kaçak endüktans, daha verimli, daha ufak ve hafif bir yapı ve üretilebilirlik açısından tekrar edilebilirliğinin daha stabil olduğu gözlemlenmiştir. Bu sayede izolasyon daha küçük ve daha hafif bir transformatör ile sağlanmıştır. Çalışmada tasarlanan düzlemsel transformatör sayesinde boyut olarak küçük fakat birim hacimde sağladığı güç miktarı olarak yüksek bir dönüştürücü tasarlanmış olup aviyonik ekipmanlara entegrasyonu kolaylıkla sağlanabilecektir.

Anahtar Kelimeler: İzoleli DA/DA Dönüştürücü, Düzlemsel Transformatör, İzolasyon 


Keywords: