BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ender EMİR, Burak ÖZDEMİR, Erkan BAHÇE, Özgün Ceren AKBAY
EKLEMELİ İMALAT İLE ABS KULLANILARAK ÜRETİLMİŞ MODELLERDE ASETON BUHARI İLE TEMİZLEMENİN YÜZEY PARLATMAYA ETKİSİ
 
ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) malzemesi, üç boyutlu (3B) baskıda kullanımı kolay ve yaygın olarak kullanılan filamentlerden biridir. Plastiğe en yakın malzemelerden biri olduğundan 3B baskı ile üretilmiş nesneler için uygundur. Ancak bazı durumlarda ABS kullanılarak yapılan üretimlerde küçük darbeler, üretim esnasında eriyen malzemenin sarkması veya pürüzlü yüzeyler gibi kusurlar oluşmaktadır. ABS kullanılarak yapılan 3B baskılarda bu olumsuz etkileri önlemek için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. En çok tercih edilen yöntemde, ABS’yi çözmek için kimyasal ürünler kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları Aseton, Etil Asetat, Metil Etil Keton, Tetrahidrofuran, Sodyum Hidroksittir. Fakat ABS temizliğinde kullanılan kimyasallar üretim malzemesi ile hemen reaksiyona girer ve kimyasalın konsantrasyonuna bağlı olarak polimeri daha hızlı veya daha yavaş çözebilir. Bu durumda da ABS çözüldüğü için 3B yazdırılan nesne tasarımı zarar görebilir veya yok olabilir. Bu tür olumsuzlukları önlemek için ABS temizliğinde en iyi seçenek, temin etmesi kolay ve diğer asitlere oranla üretilen parçaya en az zarar veren aseton buhar banyosudur. Bu çalışmada da ABS kullanılarak imal edilmiş 3B nesneler üzerinde pürüzsüz bir yüzey elde etmek için aseton buhar banyosu kullanılmıştır. Üretilen 3B modeller cam bir havuz içerisinde uygun parlatma süresi göz önüne alınarak bekletilmiştir ve hasar oluşmadan önce süreç durdurulmuştur. Aseton buharı 3B modelin tüm yüzeylerine eşit olarak ulaştığından, daha az alanın düzensiz eridiği ve üretim öncesinde yüzeyde oluşan pürüzlerde azalma olduğu gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: 3B Üretim, Aseton Buharı, Yüzey Pürüzlülüğü 


Keywords: