BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İmren ÖZTÜRK YILMAZ, Abdullah Yasin BİLİCİ, Yasin ATALAY CANDEMİR, Refiye ARDALI, İbrahim YELEK, İlhan YILMAZ
ELEKTRİK DİRENÇ PUNTA KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ HSLA340 ÇELİK SACLARININ KAYNAK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
 
Bu çalışmada elektrik direnç punta kaynağı yöntemi ile birleştirilen sıcak daldırma yöntemiyle galvaniz kaplanmış HSLA340 çelik saclarda kaynak parametrelerinin (kaynak akımı ve kaynak zamanı) kaynak bölgesinin makro yapısı ve yük taşıma kapasitesi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışmada numuneler üzerinde kaynak akımı olarak 6 – 7 – 8 – 9 – 10 kA değerleri uygulanırken, kaynak zamanı olarak da 240 - 400 - 520 ms değerleri uygulanmıştır. Elde edilen punta kaynaklarda makro düzeyde belirgin bir kaynak hatasına rastlanmamıştır. Erime bölgeleri incelendiğinde ise etkin bir şekilde karışma gözlemlenmiştir. Düşük ısı girdilerinde çekirdek oluşumu net belli olmadığı fakat kaynak akımı değeri 7 kA ve üzerindeki değerlerde çekirdek oluşumu net bir şekilde gözlemlenebilmektedir. Ayrıca kaynak akımı ve kaynak zamanının taşıma yüküne etkisi ayrı ayrı incelendiğinde iki parametrenin de artması taşıma yükünde artış yönelimine neden olduğuna ulaşılmıştır. Maksimum kopma yükü (11,93 kN) 400 ms kaynak zamanında 10 kA kaynak akımı değerinde, minimum kopma yükü değeri (5,28 kN) 280 ms kaynak zamanında 6 kA kaynak akımı değerinde elde edilmiştir. Oluşan kaynak çekirdekleri üzerindeki sertlik değerleri incelendiğinde kaynak çekirdeğinin en dış kısımlarından çekirdek merkezine doğru ilerlendiğinde arttığı ve çekirdek merkezinde ise en yüksek değere ulaşıldığı gözlemlenmiştir. 6 – 7 kA kaynak akımında gerçekleştirilen kaynaklarda sertlik değerleri kaynak çekirdek merkezine yakın bölgelerde 250 HV değerini geçtiği gözlenmekte fakat daha yüksek kaynak akımıyla yapılan denemelerde ise oluşan kaynak çekirdekleri 250 HV sertlik değerini geçemediği ancak yakın değerler gösterdiği gözlemlenmiştir. ORCID NO: 0000-0002-5755-5352, 0000-0003-0220-6195, 0000-0002-0043-3936

Anahtar Kelimeler: HSL340 Çeliği, Direnç Punta Kaynağı, Yük Taşıma Kapasitesi 


Keywords: