BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Bora GÜLENÇ, M. Fatih BAĞMANCI, Aysel PİLAV, Yalçın ŞENSOY
ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN GELİŞTİRİLEN İKİ FARKLI BATARYA KUTUSUNUN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZ KARŞILAŞTIRMASI
 
Son yıllarda elektrikli araçların giderek artan pazar payı, OEM’lerin bu alanda üretime yönelmeleri, tüm tedarikçi firmaları yenilikçi yönler ve yeni teknolojiler geliştirmek hususunda kamçılamaktadır. En önemli hedeflerden bir tanesi de ağırlık hususunda azaltıcı yöntemlerin bulunması ve uygulanabilir olmasıdır. Bu bağlamda, alüminyum kullanımı giderek yaygınlaşmakta, çelik alüminyum dönüşümünde hızla büyüyen bir çalışma alanı oluşmaktadır. Çeliğe kıyas ile daha düşük yoğunluğa sahip olan alüminyum, hafif olması sebebi ile, tercih edilmekte, çelik malzemelerin kullanıldığı komponentlerde ise en az çelik kadar yüksek bir malzeme davranışı sağlaması beklenmektedir. Alüminyum sektöründe uzun yıllardır üretim tecrübesi gelişmiş bir sektör halihazırda bulunmakta olup, bu taleplere karşılık verilebilme yeteneği günden güne giderek artmaktadır. Ek olarak tasarımsal iyileştirmeler, komponentlerin mekanik davranışlarını arttırabilmek adına bir yöntem olup, alüminyum malzeme ile üretilen bazı komponentler ve alt parçaları daha yenilikçi tasarımlar ile daha yüksek dayanıma sahip hale getirilebilmekte ve ağırlıkları da azaltılabilmektedir. Bu bildiride alüminyum malzemeden üretilmiş bir batarya kutusu, yine alüminyumdan üretilen fakat yenilikçi yönler katılan, geliştirilen bir başka batarya kutusu ile sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak bilgisayar destekli sanal analiz ortamında bazı analizlere tabi tutularak kıyaslanmıştır. Tasarımsal olarak farkı yöntemler izlendiği için ağırlıkları aynı değildir. İki batarya kutusunda da farklı alüminyum serilerinden üretilen ekstrüzyon profiller kullanılmış, kıyaslandıklarında kaynaklı bölgelerin oransal olarak farklılığa sahip, mekanik bağlantı yöntemleri farklılık göstererek montajları sağlanmıştır. Her iki tasarıma da aynı şartlarda, aynı analizler uygulanmış ve malzeme davranışları gözlemlenerek iki tasarım arasında olumlu-olumsuz yönler tespit edilmiştir. Böylelikle daha olumlu sonuç alınan noktalarda başarılı olunduğu, yeteri kadar beklenilen performansın alınamadığı noktalarda ise yeniden kısmi revizyonların yapılarak, analizlerin tekrar edilmesi ödevi sonucuna ulaşılmıştır. ORCID NO: 0000-0002-4746-158X

Anahtar Kelimeler: Alüminyum, Elektrikli Araç, Batarya Kutusu, Bilgisayar Destekli Analiz, Mukavemet, Dayanım, Deplasman 


Keywords: