BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tolga PIRASACI, Bülent YÜCEL, Merve Mergen, Hilal KILINÇ
ENDÜSTRİYEL DÖKÜM İŞLEMİNİN ANALİZİ VE TASARRUF POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ
 
Gelişen teknoloji ile birlikte farklı üretim metotları devreye alınmaktadır. Bu üretim metotlarında ise yüksek verimlilik ve maliyet azaltma parametreleri göz önünde bulundurulmaktadır. Son yıllarda artış gösteren enerji fiyatları ile birlikte maliyetleri azaltacak yöntemler önem kazanmıştır. Sanayinin birçok alanında olduğu gibi döküm endüstrisinde de enerji tüketiminin yüksek olduğu görülmektedir. Dökümhanelerde en yüksek enerji tüketim miktarı ise ergitme bölümünde gerçekleşmektedir. Metal malzemeleri ergime sıcaklığının üzerindeki sıcaklıklarda ısıtarak katı halden sıvı hale getirme işlemine ergitme işlemi denir. Ergitme prosesinde kullanılan farklı ocak tipleri bulunmaktadır. Bu çalışmada indüksiyon ocakları üzerine odaklanılmıştır. İndüksiyon ocaklarının temel prensibi; ocak bobini içerisinden geçen alternatif akımın oluşturduğu manyetik alan içine yerleştirilen malzemelerin endüktif olarak ısıtılarak katı halden sıvı hale getirilmesine dayanır. Bu sistem döküm endüstrisinde elektrik tüketim maliyetlerini artırmaktadır. Ergitme işlemi döküm endüstrisinde tesis ve proses akışlarına göre değişmektedir. Ergitme işlemi sırasında kullanılan enerji miktarı ise ergitme süresi ile bağlantılıdır. Her besleme sırasında ocağa beslenen soğuk malzemenin eriyik sıcaklığını önemli ölçüde düşürdüğü ve tekrar ısıtılması için belirli bir süre gerektiği gözlenmiştir. Ergitme sürecinde yapılabilecek iyileştirmeler ile ergitme süresinin kısaltılabilmesi durumunda enerjiden önemli miktarda tasarruf edilmesi potansiyeli mevcuttur. Bu çalışmada, ergitme prosesi üzerine inceleme yapılmış ve enerji tasarruf potansiyelinin ortaya çıkartılması hedeflenmiştir. Yapılan inceleme neticesinde ön ısıtma sistemi kullanılarak ergitme süresinin düşürülmesi ile birlikte toplam enerji maliyetinin düşürüldüğü ve üretim kapasitesinin arttırılmasına olanak sağladığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Döküm, ergitme, ön ısıtma, enerji, özgül tüketim 


Keywords: