BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Özer ÖĞÜÇLÜ, Çağatay Y. YILDIRIM
FARKLI ÇELİK MALZEMEDEN İMAL KESİCİ BIÇAKLAR İÇİN TEK ŞAFTLI PARÇALAYICININ KESME BAŞARIMI ANALİZİ
 
Tek Şaftlı Parçalayıcı; özellikle ahşap, kauçuk, plastik ve diğer ağır atık metal malzemeler gibi genellikle kırılması zor olan çok büyük ve çok kalın geri dönüşüm malzemelerinin kırılması ve parçalanması için uygundur. Tek şaftlı parçalayıcı, esas olarak bir bıçak ana şaftı, sabit bıçaklar, bir besleme sistemi, bir hidrolik itme sistemi, bir güç sistemi ve bir elektrik kontrol sisteminden oluşur. Bu çalışmada, çeşitli çelik malzemeden imal edilen kesici bıçaklar için tek şaftlı bir parçalayıcının kesme başarımı; ANSYS yazılımında üç boyutlu bir Sonlu Elemanlar analizi kullanılarak incelenmiştir. Böylece bu çalışmada geliştirilen Sonlu Elemanlar Modeli, çeşitli atık metal malzemelerin kesim işlemlerinde, sabit ve haraketli bıçakların durumunu araştırmak için bir rehber olarak kullanılabilir. AYMAS Firması üretimi olan bu tek şaftlı parçalayıcı, TÜBİTAK tarafından desteklenen 3210869 No'lu Proje kapsamındadır. Bu çalışma da Sertliği en yüksek olan DIN 1.2714 bıçak malzemesinde en düşük Şekil Değiştirme değeri bulunmuştur. Ayrıca bıçak malzemesinin DIN 1.2714 olan analizde en büyük Eşdeğer Gerilme elde edilmiştir. En son olarak üç farklı bıçak malzemesi için iki sabit karşı bıçağın Eşdeğer Plastik Şekil Değiştirme değerleri, Kesme Kuvvetinin 32 kN ile 320 kN arasında değiştirilmesi ile elde edilmiştir. Birbirine yakın özelliklerde olan, DIN 1.2767 ve 1.2714 bıçak malzemelerinin sonuçları birbirine yakın çıkmıştır. Buna karşın, malzeme özellikleri daha düşük değerlerde olan DIN 1.2379 bıçak malzemesinin Eşdeğer Plastik Şekil Değiştirme değerleri diğer iki bıçak malzemesine göre oldukça yüksek çıkmaktadır. Artan Kesme Kuvveti ile bu fark giderek artmaktadır. ORCID NO: 0000-0002-6293-7742

Anahtar Kelimeler: Geri Dönüşüm, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Parçalayıcı 


Keywords: