BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Neslihan ATASAĞUN, Gözde AYDINTEPE
FINDIK KABUĞU ATIKLARINDAN ELDE EDİLEN PİROLİTİK BİYO-YAĞIN BİTÜMÜN SOYULMA MUKAVEMETİNE VE VİSKOZİTESİNE ETKİSİ
 
Bitümlü bağlayıcılar, esnek kaplamalarda kullanılan en önemli yol yapım malzemelerindendir. Bitüm özelliklerinin geliştirilerek esnek kaplamalarda oluşan deformasyonların azaltılması amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Farklı kaynaklardan elde edilen farklı biyo-yağların bitüm içerisinde katkı maddesi olarak kullanılmasıyla, bitümün bazı özellikleri iyileştirilebilmektedir. Bu çalışmada, fındık kabuğu atıklarından elde edilen pirolitik biyo-yağın saf bitümün soyulma mukavemetine ve viskozitesine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Piroliz, biyokütlenin oksijensiz ortamda yüksek sıcaklıklara kadar ısıtılarak değerli katı (biyoçar), sıvı (biyo-yağ) ve gaz ürünlerin elde edilebildiği ısıl bozundurma yöntemidir. Farklı biyokütle kaynaklarından, farklı biyo-yağlar elde edilebilmektedir. Bu çalışmada, fındık kabukları biyokütlesinden elde edilen pirolitik biyo-yağ bitüm içerisinde katkı maddesi olarak kullanılarak bitümün bazı özelliklerinin iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, ilk olarak, fındık kabuklarından piroliz yöntemiyle biyo-yağ üretilmiştir. Fındık kabuğu atıklarının piroliz deneyleri 485-515°C sıcaklıkta, oksijensiz ortamda, azot gazı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Üretilen pirolitik biyo-yağ destilasyon işlemine tabi tutulmuştur. Biyo-yağdan elde edilen destilasyon kalıntısı saf bitüm içerisinde %2 ve %4 oranlarında katkı maddesi olarak kullanılmıştır. Saf bitüm ve pirolitik biyo-yağ katkılı modifiye bitümlerin deney sonuçları karşılaştırılarak, biyo-yağın saf bitüm üzerindeki etkisi belirlenmiştir. Elde edilen deney sonuçları, fındık kabuklarının pirolitik biyo-yağından elde edilen bu katkının saf bitümün kıvamını yumuşattığını göstermiştir. Bu destilasyon kalıntısı, saf bitümün viskozitesini ve yumuşama noktasını azaltırken, penetrasyon değerini ise arttırmıştır. Buna ek olarak, biyo-yağ destilasyon kalıntısının saf bitümün soyulma mukavemeti değerini arttırdığı sonucu elde edilmiştir. ORCID NO: 0000-0003-2026-6888

Anahtar Kelimeler: Biyo-yağ, Piroliz, Modifiye bitüm, Soyulma mukavemeti 


Keywords: