BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tuğba DÜZENLİ, Elif Merve ALPAK
GENÇLERE YÖNELİK KENTSEL AÇIK MEKÂN ETKİNLİKLERİNİN PEYZAJ MİMARLIĞI AÇISINDAN İNCELENMESİ
 
Kullanıcı olarak insan, mekânın kendi ihtiyaçlarını karşılamak ve amaçlarını tatmin etmek üzere tasarlanması gerektiği beklentisi içindedir. Bu nedenle tasarımcılar pek çok farklı kullanıcı grubunu araştırmalıdır. Çocuklar, gençler ve yetişkinler ihtiyaçları belirlenmesi gereken farklı kullanıcı gruplarıdır. Gençlerin ihtiyaçları önemlidir çünkü hayatın bu aşamasında kimlik gelişimi ön plandadır ve bu dönemde yaşananlar genci kalıcı olarak etkiler. Dış mekân etkinlikleri, öğrenmek, keşfetmek ve araştırmak için gençlere çeşitli olanaklar sunmaktadır. Ayrıca insanlara özellikle gençlere fizyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan olumlu etkileri bulunmakta, kişinin kendine olan güven ve saygısını arttırmaktadır. Açık mekân etkinlikleri, kullanıcıların ihtiyaçlarına bağlı olarak gerçekleştiğinden hangi ihtiyaçların hangi etkinliklerle örtüştüğünün belirlenmesi tasarımcılar açısından oldukça önemlidir. Açık mekân etkinliklerine katılım fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlığa olumlu etkileri yanında, kişinin kendine olan güven ve saygısını artırmakta, kişisel beceri, sosyal davranışlar, vücut ve kişilik gelişimi ile genel davranışları üzerinde olumlu değişikliklere yol açmaktadır. Çevreyle ilişkinin arttırılması; çevrenin gençlerin sosyalleşmeye ve kişisel gelişime yönelik ihtiyaçlarını karşılamasına ve bu ihtiyaçlara yönelik etkinliklerin gerçekleşmesi için sağladığı olanaklara bağlıdır. Gençlerin gelişimi açısından çevreyi değerlendirmek gereklidir; gençlerin gelişim sürecini hızlandırmak, gençlik sürecinin kişilik gelişimine etkisini arttırmak için uygun mekânlarda zaman geçirmeleri gerekir Bu çalışmada da gençlerin kişisel gelişim ve sosyalleşmeye yönelik olarak kentsel açık mekânlarda gerçekleştirdiği açık mekân etkinlikleri incelenmiştir. ORCID NO: 0000-0001-6957-3921

Anahtar Kelimeler: Gençler, açık mekân, etkinlik, peyzaj mimarlığı 


Keywords: