BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayhan TOZLUOĞLU, Selva SERTKAYA
GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ATIK KAĞITLARIN GÜÇLENDİRİLMESİNDE YÜZEY KAPLAMA MADDESİ OLARAK SELÜLOZ NANOFİBRİLİN ETKİSİ
 
Kağıt üretim süreçleri, maliyeti düşürme, ürün kalitesini iyileştirme ve çevre yasalarına uygunluk hedeflerini karşılamak için sıklıkla değişikliklere ihtiyaç duyar. Elektronik cihazların bilgi edinmek için giderek daha fazla kullanılmasına rağmen bazı kullanıcıların kısmen de olsa dijital medyanın karmaşıklığı nedeniyle basılabilir kaynaklara olan eğilimi ile kağıt tüketimi yüksek oranda devam etmektedir. Kağıt yapımında; her işlem ve bileşen, doğrudan veya dolaylı olarak yüzey özellikleri üzerinde sonuç etkisine sahiptir. Bu bağlamda; özellikle selüloz nanofibrillerin kağıt üretiminde bir çok yönden kullanıma elverişli olmasının esas nedeni, güçlü bağlama ve bariyer özelliklerine sahip olmasıdır. Bu çalışma, kaplama substratı olarak selüloz nanofibrillerinin (CNF) nişasta+reçine+PAM (Poliakrilamid polimerler) ile çeşitli ikincil elyaf kaynaklarından üretilen geri dönüştürülmüş oluklu kağıt tabakalarının fiziksel ve mekanik özellikleri üzerindeki etkisini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. CNF (%0.5) fluting kağıtlarına nişasta+reçine+PAM varlığında yüzeyden ilave edildiğinde; 160 g/m2 gramajında üretilen fluting kağıtlarının kopma, patlama ve IB değerleri sırasıyla 42.6 Nm/g, 2.39 kPam2/g ve 342 J/m2 olarak gözlemlenmiş ve kontrol fluting hamur liflerine nazaran sırasıyla %40.6, 31.3 ve 64,7’lük bir artışlar elde edilmiştir. Öte yandan CNF (%0.5) fluting kağıtlarına nişasta+reçine+PAM varlığında yüzeyden ilave edildiğinde; porozite değerinde %104.8 bir azalma sağlanmıştır. Elde edilen sonuçlar, CNF'nin geri dönüştürülmüş fluting kağıdının fiziksel ve mekanik özellikleri üzerindeki etkisinin nişasta+reçine+PAM varlığında daha etkili olduğunu ortaya çıkarmıştır. ORCID NO: 0000-0002-1828-9450

Anahtar Kelimeler: Selüloz Nanofibrilleri, Atık Lif, Size Press, Reçine, PAM 


Keywords: