BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Eda TAŞDELEN EREN, Beyhan KOCADAĞİSTAN, Yasin SANCAR
GÜNLÜK YAŞAMSAL FAALİYETLER İLE EĞİTİM DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İSTATİSTİKSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Tüm gün boyunca kişinin yaşamını idame edebilmesi için gösterdiği her türlü yaşamsal faaliyetler, günlük yaşamsal faaliyetler olarak nitelendirilebilir. Çoğunlukla yaşamsal faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilirliğini korumak ve sağlamak için araştırmalar yapılmıştır. Kişilerin özellikle bünyelerine aldıkları besin maddelerinden ne kadar miktarda ve ne sıklıkla tükettiklerinin eğitim düzeyleri ile ilgili olup olmadığı da araştırma konusu olarak dikkat çekmektedir. Bu besin maddelerinin çeşitli türlere ayrılması, kişilerin ulaşım kolaylıkları ve beslenme şekillerinin farklılıkları yapılan araştırmaların çeşitliliğini artırmaktadır. Ayrıca su kullanım miktarının da eğitim düzeyi ile doğrudan mı yoksa dolaylı mı etkilediği de incelenmektedir. Bu bilgilerin farklı veriler ve kaynaklarla desteklenmesi bilim dünyası için önem arz etmektedir. Çalışmanın nicel verilerle yapılan sonuçlar çerçevesinde literatüre katkıda bulunulacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisindeki araştırma görevlisi, ev hanımı, işçi, memur, öğrenci ve öğretim üyesi gruplarını kapsayan 686 kişiye günlük yaşam faaliyetleri ile ilgili sorular yöneltilmiştir. Sorulan sorulara verilen cevaplar karşılığında kişilerin günlük yaşam faaliyetlerinde sıklıkla kullanıldıkları beyaz eşyaların, paketli ürünlerin, süt ve süt ürünlerinin, unlu mamullerin, su kullanımlarının, duşta kalma sürelerinin, giyim harcamalarının, tavuk ve balık tüketimlerinin, işlenmiş gıda tüketimlerinin ve son olarak kırmızı et tüketimlerinin eğitim düzeyleri ile arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar grafiklerle ile ortaya konulmuştur. Konuyla ilgili yapılan çeşitli araştırmalar ile yapılan çalışmanın karşılaştırılması yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Günlük Yaşamsal Faaliyetler, Eğitim Düzeyi, Beslenme 


Keywords: