BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ahmet BATUR
İN VİTRO HÜCRE MEKANİK STİMÜLASYON CİHAZI TASARIMI VE İMALATI
 
Canlıların temel yapı taşları olarak adlandırılan hücreler, bir canlının yapısal ve işlevsel özelliklerini gösterirler. Hücrelerle yapılan in vitro deneyler, canlıların temel süreçlerinin incelenmesinde, örneğin çeşitli hastalıkların araştırılmasında ve bu hastalıklara çare bulunmasında büyük önem taşır. Hücrelerin yaşayabileceği iki tür kuvvet vardır. Bunlar dış kuvvetler ve kendiliğinden oluşan (iç) kuvvetler olarak ikiye ayrılır. Hücreler, dış kuvvetlere yanıt olarak iç kuvvetler üretebilir. Bu kuvvetler, hücre davranışını etkileyerek doku ve organların büyüme ve gelişmesinde rol oynar. Harici bir mekanik kuvvet uygulayarak hücreleri in vitro uyarmak mümkündür. Mekanik stimülasyon, insan sağlığı ve hastalıklarının birçok farklı yönü üzerinde etkisi olan hücrelerin deformasyonunu ve yeniden şekillenmesini sağlayabilir. Örneğin, kök hücreler mekanik sinyallere yanıt olarak farklılaşabilir. Doğal uyaranlar in vivo olarak mevcuttur. Bu uyarıları in vitro oluşturmak için in vitro mekanik stimülasyon sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemler, hücre kültürüne farklı hassasiyet ve homojenlik seviyelerinde mekanik uyarım uygular. Bu çalışma, moleküler biyoloji çalışmalarında ya da medikal uygulamalarda kullanılmakta olup belli dokulara veya hücrelere mekanik uyarım uygulayarak dokuların veya hücrelerin mekanik özelliklerini belirleyen ve aynı zamanda kök hücre veya farklılaşmış hücrelerin başka hücre tipine farklılaşmasının sağlanmasında kullanılan mekanik uyarım sisteminin geliştirilmesi ile ilgilidir. Tasarlanan ve prototip olarak olarak üretilen mekanik stimülasyon cihazı deneylere tabi tutuldu ve mekanik olarak uyarılmayan kontrol grubundaki hücreler ile mekanik olarak uyarılan deney grubundaki hücrelerin hücre büyümeleri karşılaştırıldı. Deney grubunda hücre büyümesinin daha fazla olduğu gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Kök Hücre, Doku Mühendisliği, Mekanik Stimülasyon 


Keywords: