BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nuray DEMİRALP, Ayşe ÜTÜK
İTFAİYECİLİKTE TERMAL RİSK
 
Yangınla mücadele esnasında itfaiyeciler; ağır iş yükü, yüksek sıcaklık çevre koşullarından kaynaklanan artan metabolik ısı üretimi nedeniyle ısı stresi yaşayabilmektedirler. İtfaiyecilerin kişisel koruyucu giysisi yangın ve diğer tehlikeli durumlara karşı koruma sağlar ve itfaiyecilerin güvenliği için gereklidir. Ancak, ısı kaybını kısıtlayan nispeten düşük geçirgenlik ve yüksek yalıtım sağlayan ağır, kalın ve çok katmanlıdır. Yorucu fiziksel aktivite, koruyucu giysi ve ortam sıcaklıklarının etkileri, yüksek düzeyde kardiyovasküler ve termoregülatör zorlanmaya neden olabilir. Bu tür fizyolojik değişiklikler sıklıkla çalışma kapasitesindeki azalmalar ile ilişkilendirilir. Metabolik ısı yükünden ve yangın yerinden kaynaklanan sıcaklık etkisi ile sonuçlanan ısı stresini azaltmak itfaiyecilerin sağlığı için son derece önemlidir. Vücut soğutmanın; sıcak ortamlarda çalışma sırasında insanlarda fizyolojik gerilimi azalttığı ve dolayısıyla performansı iyileştirdiği bildirilmiştir. Yangına müdahale sırasında itfaiyeci soğutmasını optimize etmek için önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmada, İtfaiyecilerde soğutma teknikleri ve uygulamalarının incelenmiştir. Literatürden, çeşitli çevresel koşullar altında efor sırasında ve eforun hemen ardından çoklu soğutma stratejilerinin etkinliği karşılaştırıldı. Literatürde soğutma teknikleri olarak, el/önkol soğuk ve buzlu su dolu kaba daldırma, sıcak, nemli koşullar altında serinlemek için en iyi yöntem olarak sunulmakta olup; ancak bu tekniğin bir takım sınırlamaları da mevcuttur. Şimdiye kadar çalışmalarda yangına müdahale sırasında soğutma, öncelikle soğutma yelekleri ve sıvı veya hava soğutmalı giysilerle sınırlıdır. Genel olarak, sıvı perfüzyonlu giysiler, hava soğutmalı giysilerden daha üstün görünmektedir, ancak her ikisi de itfaiyeciye ek ağırlık oluşturduğu belirtilmektedir. Ülkemizde de itfaiyecilerin mesleki görev talepleri yurt dışındaki itfaiyecilerle benzer şekildedir. Ancak ülkemizde itfaiyecilerle ilgili bilimsel literatür oldukça kısıtlıdır. İtfaiyecilerin iş sağlığı ve güvenliği için yangına müdahale sırasında en uygun soğutma stratejilerini belirlemek için çalışmaların yapılması önerilmektedir. ORCID NO: 0000-0002-3002-7752

Anahtar Kelimeler: İtfaiyeci, İş sağlığı ve güvenliği, Termal risk, Soğutma, Isı stresi 


Keywords: