BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ender EMİR, Burak ÖZDEMİR, Erkan BAHÇE, Gözde ERENER, Ömer Faruk UZUNYOL
KAFES YAPILARINDA BOYUT DEĞİŞİMİNİN ÜRETİM HASSASİYETİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Kafes yapılar, üstün mekanik özellik, enerji sönümleme ve hafiflik gibi birçok avantaja sahiptir. Günümüzde eklemeli imalat teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte kafes yapılarının biyomedikal, havacılık ve mühendislik uygulamalarında kullanımı yaygınlaşmıştır. Eklemeli imalat teknolojisi, kafes yapıların üretiminde birçok avantaj sağlamasına rağmen 3D yazıcı kaynaklı sorunlar oluşmakta ve son ürün kalitesi etkilenmektedir. 3D yazıcı kaynaklı oluşan bu sorunların başında boyutsal sapmalar, form bozuklukları ve yüzey kusurları gelmektedir. Bu çalışmada 20 x 20 x 20 mm, 20 x 20 x 25 mm ve 20 x 20 x 30 mm boyutlarında kare prizma dolu kütleler ve aynı boyutlarda kare prizma kafes yapılar tasarlanmış ve CAD modelleri oluşturulmuştur. CAD modelleri tasarlanan numuneler Polilaktik asit (PLA) malzemesi ile 3D yazıcı kullanılarak üretilmiştir. Üretim aşaması tamamlanan numunelerin boyut hassasiyeti ve boyutsal sapmaları CAD modellerle kıyaslanarak incelenmiştir. Elde edilen veriler ışığında CAD modellere kıyasla dolu kare prizma ve kafes yapılı numunelerde meydana gelen boyutsal sapmalar yüzde (%) olarak hesaplanmıştır. Hesaplamalar sonucu, kafes yapılarda %0.8, %3.2 ve %2.94 boyutsal sapma, dolu kare prizma kütlelerde %3.95, %4.84 ve %3.1 boyutsal sapma meydana geldiği görülmüştür. Ayrıca 3D yazıcı ile üretilen kare prizma dolu kütlelerden ve kafes yapılardan mikroskop görüntüleri alınmış ve yüzey kusurları değerlendirilmiştir. Mikroskop görüntüleri incelendiğinde, baskı yüzeyinde çıkıntı ve çizik yüzey kusurlarının meydana geldiği tespit edilmiştir. Yapılan araştırmada elde edilen sonuçların literatür ile uyumlu olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Eklemeli İmalat Teknolojisi, Kafes Yapılar, Polilaktik Asit, Boyut Hassasiyeti 


Keywords: