BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Lale YILMAZ, Zeki KARACA
KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ (6 ŞUBAT 2023) VERİLERİ IŞIĞINDA AMASYA BİMARHANE’SİNİN DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ
 
Türkiye’de 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş İli’ nin Pazarcık ve Elbistan İlçelerinde 7,7 ve 7,6 büyüklüklerinde depremler meydana gelmiştir. Meydana gelen depremler Kahramanmaraş ve çevresinde bulunan birçok ilde oldukça büyük can kaybı ve yapı hasarlarına yol açmıştır. Hasar alan veya yıkılan yapılardan bazıları da tarihi açıdan büyük öneme sahip yapılardır. Tarihi yapılar, taşınmaz kültür varlıklarımızın en somut örneğidir. Aktif iki deprem kuşağı arasında kalan Türkiye’de, tarihi önemi büyük olan yığma yapıların korunması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için bu yapıların deprem performanslarının belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması önem arz etmektedir. Bu çalışmada uygulama örneği olarak Amasya ilinde tarihi önemi büyük olan İlhanlı dönemine ait yığma bir yapı olan Bimarhane (Darüşşifa) seçilmiştir. Bimarhane, geçmişte tıp medresesi ve dârüşşifâ olarak genel anlamda bir hastane olarak hizmet vermiş, günümüzde de Sabuncuoğlu Tıp ve Cerrahi Tarihi Müzesi olarak halkın ziyaretine açık durumdadır. Bimarhanenin mimarisi, tarihçesi, restorasyon geçmişi ve mevcut durumu hakkında bilgi verilecektir. Amasya Bimarhane yapısının üç boyutlu modeli oluşturularak, ANSYS Workbench sonlu elemanlar analiz programı kullanılarak statik ve deprem analizlerini içeren dinamik analizler yapılmıştır. Yapılan bu analizlerle, Kahramanmaraş depremleri etkisi altında oluşacak deformasyon ve gerilmeler Bimarhane’nin üç boyutlu modeli üzerinde gösterilerek değerlendirilmiştir. Bu çalışmada yapılan analizler sonucunda, olası benzer bir deprem etkisinde gerilme ve deformasyon bölgeleri belirlenerek, bu bölgelerde yapılabilecek onarım ve güçlendirme önerilerinde bulunmak amaçlanmıştır. ORCID NO: 0000-0003-3480-6208, 0000-0003-1130-5259

Anahtar Kelimeler: Yığma Yapı, Performans Analizi, ANSYS, Kahramanmaraş Depremi 


Keywords: