BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ahmet Kamil KABAKUŞ, Osman AYDIN
KAMU KURUMLARINDA SSD ALIMLARININ MOORA YÖNTEMİ İLE ANALİZİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
 
Bu çalışmada, kamu kurumlarındaki harcama birimlerinin Bilgi Teknolojileri (BT) alımlarında karşılaştığı sorunların en aza indirilmesi, harcamaların etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için optimal çözüme en yakın seçenekler belirlenmeye çalışılmıştır. Solid State Disk (SSD) alımlarında optimal çözüme en yakın seçeneğin belirlenebilmesi için Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) tekniklerinden Multi-Objective Optimization on the basis of Ratio Analysis (MOORA) yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın amacı, kamu kurumları BT harcamalarından SSD alımına yönelik yetkili karar vericilere satın alma önerisinde bulunmaktır. Çalışmada fiyat, kapasite, çalışabilir titreşim düzeyi, NAND teknolojisi, rastgele okuma hızı, rastgele yazma hızı, okuma aktarım hızı, yazma aktarım hızı ve yazılan toplam byte olmak üzere 9 ana kriter çerçevesinde 9 alternatif ürün değerlendirilmiştir. Kriter belirlenmesinde ise bilgi işlem birimi personellerinin ve uzmanların görüşlerine müracaat edilmiştir. Çalışmada ayrıca ürün belirleme aşamasında yapılan yanlış ürün seçimlerinin neden olduğu maliyet artışlarını engellemeye yönelik öneriler sunulmuştur. MOORA yöntemi diğer ÇKKV yöntemlerine göre; hesaplama süresinin çok az, kolaylık açısından çok basit, matematiksel işlem açısından asgari, kararlılık açısından iyi ve veri türü açısından nicel olmasından dolayı kullanılacak yöntem olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak temin edilmesi planlanan SSD’ler için yapılan araştırmada MOORA yöntemi oran ve referans noktası yaklaşımlarına göre değerlendirilmiştir. Bu yöntem optimal çözüme en yakın ve en uzak alternatiflerin mantıksal bir sıralamasının yapılmasında da katkı sunmaktadır. Oran yaklaşımına göre Seçim 9, referans noktası yaklaşıma göre ise Seçim 7 en iyi seçenek olduğu belirlenmiştir. ORCID NO: 0000-0003-3209-0672

Anahtar Kelimeler: Kamu Harcamaları, Etkinlik ve Verimlilik, Bilgi Teknolojileri, Satın Alma, Moora Yöntemi 


Keywords: