BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mustafa BÜYÜKKANTARCI, Ercan ŞENYİĞİT
KAYSERİ İLİ TALAS İLÇESİNDE ELEKTRİKLE ÇALIŞAN ARAÇLAR İÇİN ŞARJ İSTASYON KONUMLARININ BELİRLENMESİ
 
Günümüzde küresel ısınma ve fosil yakıt fiyatlarının artması nedeniyle motorlu araçlar tercih edilmemeye başlanmıştır. Elektrikle çalışan araçlar tercih edilmeye başlanmıştır. Elektrikli araçlar şarj edilmek için şarj istasyonlarına ihtiyaç duymaktadır. Bu durum şarj istasyonlarının en uygun şekilde belirlenmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu çalışma açıklanan bu problemi açıklamak için yapılmıştır. Dünyada ve ülkemizde elektrikle çalışan araç sayısının artması beklenmektedir. Çalışmada dikkate alınan elektrikli araçların şarj olacağı sarj istasyonlarının konumlarının belirlenmesi kararının yakın zamanda yerel yönetimler tarafından verilmesi beklenmektedir. Bu kararının verilmesine yardımcı olmak ve diğer yerel yönetimlere örnek olmak amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Elektrikli araç şarj istasyonlarının konumlarının belirlenmesi problemi bir çok kriterli karar verme problemidir ve bu problemin çözümünde çok kriterli karar verme yöntemleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada Kayseri ili Talas ilçesinde şarj istasyonlarının konumlarının belirlenmesi çok kriterli karar verme problemi dikkate alınmıştır. Çalışmada dikkate alınan problemde kullanılan kriterler sırasıyla Nüfus, altyapıya uzaklık, yatırım maliyeti, anayollara uzaklık, park alanları, benzin istasyonlarına uzaklık, satın alma gücü ve AVM’lere uzaklık kriterleridir. Bu kriterler detaylıca açıklanmıştır. Çalışmada bu kriterlerin neden seçildiği literatüre dayanarak detaylıca açıklanmıştır. Bu problemin çözümünde kullanılabilecek çok kriterli karar verme yöntemleri tanıtılmıştır. Alternatif elektrikle çalışan araçlar için şarj istasyonları konumları harita gösterilerek okuyucularla paylaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar ve yorumlar sunulmuştur. Bu çalışmanın araç şarj istasyonu konumu belirlemek isteyen yerel yönetimlere örnek teşkil edeceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Çok kriterli karar verme, Şarj İstasyonu yer seçimi problemi, Best Worst Yöntemi, Marcos Yöntemi 


Keywords: