BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Şeyma SÜNBÜL, Ahmet TORTUM
KENT İÇİ ULAŞIMDA ELEKTRİKLİ ARAÇ KULLANIMININ HAVA KALİTESİNE ETKİSİ: ERZİNCAN ÖRNEĞİ
 
Dünyadaki üretim ve tüketim sistemini ayakta tutan enerjiler, gün geçtikçe azalan petrol ve doğalgaz kaynaklarından karşılanmaktadır. Bunun yanında fosil yakıt kullanımının artması sera gazı etkisi ve küresel ısınma problemlerini de beraberinde getirmektedir. Sera gazı etkisinin artması insan hayatını ve kalitesini etkilemektedir. Özellikle kış aylarında ısınma ihtiyacından dolayı havaya salınan zararlı gazların artmasıyla bu dönemlerde hava kalitesi oldukça düşmekte ve insan hayatını olumsuz etkilemektedir. Daha temiz bir çevre için, bu etkilerin azaltılması amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. İnsanların ulaşım için kullandıkları motorlu taşıtlardaki sera gazı emisyonu azaltımı bu çalışmaların başında gelmektedir. Üreticiler bu sorunların önüne geçebilmek ve sıfır emisyonu sağlayabilmek amacıyla elektrik enerjisine yönlenmişlerdir. Sera gazı ve küresel ısınmanın etkilerinden kurtulmak için çeşitli yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve mevcut durumda kullanılmakta olan fosil yakıt yerine farklı enerji kaynakları seçilmesi zorunlu hale gelmektedir. Gün geçtikçe artan nüfus ve beraberinde gelen araç sahipliği artışı kullanılan araçlardan havaya salınan zararlı gazların da artmasına sebep olmaktadır. Bu konuda yetkililer ve araç üreticileri sıfır emisyonlu ve fosil yakıttan daha ucuz olabilecek çözümler üretmeye çalışmaktadır. Böylece fosil yakıt kullanımı azaltmak üzere araçlarda elektrik enerjisi kullanımına geçilmesi için öncelikle hibrid araç üretimine başlanmıştır. Tamamen elektrikli olan araç üretimi ve geliştirilmesi tüm dünya üzerinde devam etmektedir. Bu çalışmada Erzincan ilinde elektrikli araç kullanımının hava kalitesine ve sera gazı emisyonuna nasıl bir etki oluşturacağı üzerine araştırmalar yapılmıştır. ORCID NO: 0000-0003-2571-1709, 0000-0002-5770-766X

Anahtar Kelimeler: Elektrikli Araç, Sera Gazı, Küresel Isınma 


Keywords: