BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Selim YAVUZ, Ağah AYĞAHOĞLU, Hilmi YURDAKUL
KOLEMANİT PARÇACIK TAKVİYELİ PLA KOMPOZİT FİLAMENT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU
 
Bu çalışmada eriyik yığma modelleme metodunu (FDM) kullanarak, parça imalatını sağlayan 3D yazıcıların, hammaddesi olan filamentler üzerinde araştırmalar yapılmış olup, kolemanit katkılı kompozit filament üretimi sağlanmıştır. Granül halindeki PLA’nın solvent içerisinde çözdürülmesi ile içinde birden fazla mineral barındıran toz halindeki kolemanitin (2CaO.3B2O3.5H2O), ağırlıkça sırasıyla %1, %2, %3 oranlarınca eklenip, karışımı sağlanmıştır. Elde edilen kompozit karışım, mekanik öğütücü vasıtasıyla granül boyutuna indirgenmiştir. Granül haldeki PLA- Kolemanit karışımı ve referans olarak kullanılacak olan saf PLA granülleri, çift vidalı plastik ekstrüzyon makinesinde, 1.75 mm çapında filament haline getirilmiştir. Çalışmada kolemanit katkılı, yanma direnci arttırılmış kompozit filament üretimi hedeflenmiştir. Saf PLA’dan elde edilen filament ve kompozit filamentler ile 3D yazıcıdan, çekme testi, darbe testi, yanmazlık testi için standart olarak belirlenen numunelerin baskıları alınmıştır. Çekme deneyi gerçekleştirildikten sonra, numunelerin SEM analizleri yapılmıştır. Darbe deneyi için 45 mm çapında 3 mm yüksekliğinde tasarlanan numuneler, Düşük Hızlı Darbe Test cihazından 3 kg yük ve konik uç ile 10 cm yükseklik şartları altında test edilmiştir. UL94 yanmazlık testi için 12,7 mm x 127 mm ebatlarında numuneler üretilmiş ve yanmazlık testine tabii tutulmuştur. Kolemanitin mineral yapısından kaynaklanan, içerisinde bulundurduğu çeşitli bileşikler neticesinde, yanma deneyinde olumsuz sonuçlar elde edilmiştir. Yapılan çekme deneyi ile kolemanit tozunun PLA yapısına uyum sağladığı görülmüştür. Oluşturduğu lifli yapılar ile sayesinde, kompozitin sünek bir yapıda olduğu gözlemlenmiştir. ORCID NO: 0000-0001-7565-8681

Anahtar Kelimeler: Polilaktik Asit (PLA), Filament, Kompozit Filament, Yanma direnci, Kolemanit, Polimer, Plastik Ekstrüzyon Makinesi, UL94 Yanmazlık Testi 


Keywords: