BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet Çağatay URVAYLIOĞLU, Okan TUNA
LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE SİBER GÜVENLİK UYGULAMALARI: ÜBER OLAYI
 
Lojistik sektörü, teknolojiye ve veri alışverişine bağlı olması nedeniyle siber saldırılara karşı savunmasızdır. 2016 yılında Uber'e yapılan saldırının kanıtladığı gibi, siber saldırılar lojistik şirketlerine önemli zararlar verme potansiyeli taşımaktadır. Bu çalışmada, 2016 yılında Uber'i hedef alan siber saldırı ve bunun sonuçları tartışılmıştır. Uber'e yapılan saldırı, bilgisayar korsanlarının kimlik bilgileri, e-posta adresleri ve telefon numaraları dahil olmak üzere milyonlarca Uber kullanıcısının kişisel bilgilerine erişmesine izin veren bir siber güvenlik hatasından kaynaklanmıştır. Saldırganlar ayrıca yaklaşık 50 milyon müşteri ve 7 milyon Uber sürücüsünün ehliyet numaralarına da erişim sağlamıştır. Şirketin olay ilk fark edilip kamuoyuna açıklanmadan önce bilgisayar korsanlarına ihlali sessiz tutmaları için para ödediği iddia edilmişse de bu iddia kanıtlanamamıştır. Über’e yapılan saldırı, 2017'de kamuoyuna açıklanmış ve Uber için bir halkla ilişkiler krizine yol açmıştır. Bu çalışma, daha güçlü siber güvenlik önlemlerine duyulan ihtiyaç da dahil olmak üzere, Uber siber saldırısının lojistik sektörü üzerindeki etkisini tartışmaktadır. Saldırının itibar kaybı, yasal işlem ve mali kayıplar dahil olmak üzere önemli sonuçları olmuştur. Olay, lojistik şirketleri için siber güvenliğe yatırım yapmanın öneminin altını çizmiştir. Çalışma ayrıca şirketin mevcut siber güvenlik uygulamalarını ve lojistik şirketlerinin verilerini korumada karşılaştıkları zorlukları da incelemektedir. Lojistik şirketlerine, sağlam güvenlik önlemleri uygulamak, sistemlerini düzenli olarak test etmek ve bir siber güvenlik farkındalığı kültürü oluşturmak için çalışan eğitimine yatırım yapmak da dahil olmak üzere siber güvenlik duruşlarını iyileştirmeleri için önerilerle sona ermektedir. (Bu çalışma 1. sırada yer alan yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir. ORCID NO: 0000-0002-2367-2809)

Anahtar Kelimeler: Lojistik, Siber Suç, Siber Güvenlik, Uber 


Keywords: