BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zeki MERİÇ
MERMER SELEKSİYONUNDA YAPAY ZEKA KULLANIMI
 
Mermer seleksiyon işlemi, mermerin kalite ve çeşitliliğinin göz ile kontrol edilerek sınıflandırma yapılmasıdır. Bu sınıflandırma aşamasında insan faktöründen kaynaklı birçok hatalar meydana gelmektedir. Bu hataların başlıcaları; göz alışması, konsantrasyon eksikliği, ve personel değişikliğidir. Mermer sınıflandırmasında en büyük sorun, aynı taşın farklı iki personel tarafından farklı sınıflandırılmasıdır. Bu da sınıflandırmada stabilite sıkıntısını doğurmaktadır. Mermer sınıflandırma sisteminin çalışması, bir konveyör üzerinde giden taşın kamera aracılığı ile görüntüsü alınarak daha önceden eğitilmiş yapay zekâ yazılımından geçirilmesidir. Bu sayede taşın sınıf ve çeşit bilgisi, yüksek doğruluk, stabilite ve otomatik bir şekilde elde edilir. Bu bilgiler bir ekran vasıtası ile sisteme aktarılır. Kamera sürücüleri yazılıma uygun bir şekilde çalışır. Kameradan kaliteli görüntü alınabilmesi için ışık değerlerinin uygun koşulları sağlanır. Görüntünün performans ve veriminin artırılması için morfolojik işlemler yapılarak yapay zekâ ile gerekli sınıflandırılma yapılır. Bu çalışmada; mermer seleksiyonunda yapay zekâ kullanılarak mermer sınıflandırma işlemi yapılmıştır. Sistemde kullanılan program menüsünde “Sınıflandırma” ve “Eğitim” olmak üzere iki seçenek bulunmaktadır. Bu seçeneklerden “Sınıflandırma”, daha önceden eğitilen taşların doğru şekilde sınıflandırmasını sağlamaktadır. Diğer bir seçenek olan “Eğitim” ise, mermer sınıflandırma sisteminin daha önceden karşılaşmadığı taşların sınıflandırılmasını sağlar. Taşlar bant sisteminde ilerlerken fotoğrafları otomatik olarak çekilir ve menüden “Eğitim” sekmesi seçilerek geçirilen taşlar için yapay zekâ eğitimi başlatılmış olur. Eğitimde kullanılmayan diğer taşlar ile test yapılır ve bu test edilen taşlardan sınıflandırmada başarı oranı çıkar ve istenen başarı oranı elde edilinceye kadar işlem tekrarlanır. Bu sayede mermer sınıflandırma işlemi yapay zekâ ile otomatik olarak yapılır.

Anahtar Kelimeler: Sınıflandırma, yapay zeka, otomatik, morfolojik işlem 


Keywords: