BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aykut GÜLERYÜZ, Hüseyin ÜNÖZKAN
NİTELİKLİ KARTON ÜRETİMİNDE ÜRETİM HATTI MODELLEMESİNİN GÜVENİLİRLİK ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Nitelikli karton üretiminde üretim hattı modellemesi için uzun vadeli muhtemel üretim kapasitesi hesabı ve sipariş taleplerine karşılık verecek üretim hatlarının çalışması esnasında karşılaşabileceği durumlar değerlendirilmiştir. Genellikle üretim hatlarındaki iyileştirme çalışmaları mekanik birimlerin kendi içerisinde değerlendirilmesi neticesinde bakım, yaşam ömrü, yedek parça, arıza maliyetleri şeklindeki değerlendirmeler ile ölçülmektedir. Bunun yanında üretim hatlarında çalışan personel açısından bakıldığında, yedek personel bulundurma, optimal çalışma saatleri, vardiya başına üretilen ürün, hat personel takımı başına ürün gibi metrikler ile değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu iki farklı bakış açısı birleştirilerek, üretim hattı bazında her bir hattın kendi özelindeki hassasiyetler değerlendirilerek performans ölçümü veya başarılı üretim sürecinin devamlılığı tanımlanmaya çalışılmıştır. Muhtemel şoklar (elektrik kesintisi, personel servis taşıma aracının kazası, sağlık sebebi ile ani insan gücü kaybı, vb.) ve üretim hatlarındaki birimlerin bozulması veya randımanlı çalışamaması durumları neticesinde alınacak tedbirlerin klasik ve tecrübeye dayalı sonuç çıkarımları yerine güvenilirlik incelemesi ile olasılık hesabı yapılarak elde edilmesi amaçlanmıştır. Güvenilirlik incelemesi birçok farklı alanda kullanımı olan yaygın bir istatistiksel yöntemdir. Bu yöntem ile genellikle parçalardan oluşan sistemlerin seri, paralel veya hibrit şekilde bağlanması değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme işlemi esnasında her bir parçanın verimli çalışma olasılığı tecrübi faktörler çerçevesinde geçmiş gözlemlere dayanarak elde edilir. Üretim hattı modellemelerinde de güvenilirlik incelemesi kullanımı son dönemde yaygın olarak gözlemlenmektedir. Bu çalışmada iyi kurgulanmış bir firmanın altı aylık üretim verileri kullanılarak bir üretim tesisinin uzun vade üretim beklentisi güvenilirlik incelemesi ile elde edilmiştir. ORCID NO: 0000-0001-9659-287X

Anahtar Kelimeler: Üretim Hattı, Güvenilirlik Analizi, Geçiş Matrisi, Markov Zinciri 


Keywords: