BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Berkay R. YÜKSEL, Betül ÖZTÜRK, Musa ATAR
ORGANİK YAĞLARIN AĞAÇ MALZEMENİN YANMA DİRENCİNE ETKİLERİ
 
Bu çalışma, ahşap servis tepsilerin yanma direncine yağ çeşidi ve emprenye yönteminin etkilerini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Bu maksatla Doğu kayını (Fagus orientalis L.), ve Sarıçam (Pinus silvestris L.) hazırlanan örnekler ASTM-D 1413-99’a göre zeytin, ayçiçek ve ceviz yağı ile fırça ile sürme, 2 ve 24 saat daldırma ile emprenye edilmiştir. Hazırlanan örneklerde kendi kendine yanma sıcaklıkları ASTM- ASTM E 160–50’ye göre belirlenmiştir. Sonuç olarak, kendi kendine yanma sıcaklığı, ağaç türünde en yüksek sarıçamda (630,86 °C), en düşük Doğu kayınında (520,36 °C), yağ çeşidinde en yüksek Ayçiçek yağında (584,66 °C), en düşük zeytinyağında (570,50 °C), emprenye yönteminde en yüksek 2 saat daldırmada (592,83 °C), en düşük 24 saat daldırmada(559, 00 °C) bulunmuştur. Ağaç türü, yağ çeşidi ve emprenye tekniği etkileşiminde en yüksek Sç+Ay+F’de(669,7 °C) en düşük Dk+Cy+II de (472,0 °C) bulunmuştur. Buna göre, ahşap tepsi ile servis veren işletimlerde bu durum can ve mal güvenliği bakımından dikkate alınması avantaj sağlayabilir. (Bu çalışma 1.sırada yer alan yazar Berkay R. YÜKSEL’in Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir).*

Anahtar Kelimeler: Yanma Direnci, Ağaç Malzeme, Organik Yağlar, Emprenye 


Keywords: