BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hakan ŞAHİN, Abdullah AKYAR, Müştak AĞRİKLİ
OTOMATİK OTOPARK SISTEMLERINDE ARAÇLARIN AĞIRLIK ÖLÇÜMÜ
 
Otomatik otopark sistemlerinde park edilecek aracın kabulü sırasında, aracın tüm fiziki ölçüleri çeşitli sensörler vasıtasıyla kontrolleri yapılmaktadır. Bu kontrollerden bir tanesi araç ağırlığının belirlenmesine yönelik bir ölçümdür. Aracın sistem tarafından kabul edilebilmesi için belirlenen ağırlık limitinin altında olması gerekmektedir. Ağırlık ölçümü, yük hücreleri (loadcell) olarak isimlendirilen ölçüm sensörleri yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Ağırlık sınırlandırmasına uymayacak bir aracın, yük hücreleriyle yapılan hatalı ölçümü sebebiyle yani ölçülen değerin araç ağırlık sınırının üstünde ölçülmesi ile otomatik otopark sistemi uyarı vererek çalışmayı durur. Diğer bir durum da araç ağırlığının ağırlık sınırı üstünde olması ile yük hücrelerinin bu aracı hafif ölçmesi de sistemi durdurmaktadır. Bu yanlış ölçümler öngörülemeyecek kazalara sebep olabilmektedir. Burada karşılaşılan en önemli problem, araçları dikey yönde taşıyan araç asansörüne yerleştirilen yük sensörlerinin aracın otopark sistemine girişinden itibaren sistem üzerindeki hareketi boyunca okunan ağırlık bilgilerinin sürekli değişmesidir. Araçları taşıyan paletlerdeki kılavuz tekerleklerin yük hücrelerine uyguladığı baskı, paletin sağa ve sola yaslanarak ekstra baskı uygulaması, kattan paletlerin araçlarla birlikte araç asansörlerine bırakılması veya alınması sırasında titreşimler ölçümün hata miktarını arttırmaktadır. Araçlar giriş odasından katlara doğru dikey bir yönde araç asansörü tarafından taşındığı sırada yük hücrelerine uygulanan yükün doğru bir şekilde ölçülmediği görülmüştür. Bu çalışmada, aracın otoparkta geçirdiği süre boyunca ağırlık ölçümlerindeki farklılıklar belirlenmiş ve analiz edilmiştir. Yük hücrelerine gelen ağırlık ne kadar dik bir açıyla homojen bir şekilde gelirse okunan değer o kadar doğru olmaktadır. Aracın ağırlık ölçümü için kullanılacak yük hücrelerinin montaj ortamında baskı veya vibrasyona maruz kalmayacak bir şekilde doğru yerleştirilmesi gerekmektedir. Bu sebeplerden dolayı yük hücrelerinin araç asansöründen bağımsız olarak, araçların giriş yaptıkları giriş odasının altına dik yönde konması durumunda sistem ağırlığı doğru bir şekilde ölçtüğü görüldüğünden yük hücresi konumu değiştirilmiştir

Anahtar Kelimeler: Otomatik Otopark Sistemleri, Ağırlık Sensörü, Yük Ölçer 


Keywords: