BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Okay ÖZÜPEK
PAZARLAMA BİRİMLERİ İÇİN MOBİL UYGULAMANIN GELİŞTİRİLMESİ VE MOBİL UYGULAMANIN SATIŞLARA ETKİSİ
 
Günümüzün hızla gelişen iletişim ve teknolojilerle birlikte pazarlamada hızlı olan ve müşteri ihtiyacının hızlı bir şekilde karşılanması gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Yazılım sektörünün hızla gelişmesine bağlı olarak çalışan personellerin işini kolaylaştırması söz konusudur. Mobil ve bilgisayardaki yazılımlar sayesinde işlemleri çok kısa bir sürede gerçekleştirilmesi sonucunda kolaylık ve zaman kazanımı olarak öne çıkmaktadır. Özellikle şirketlerin müşterilerin yanında taleplerine hızlı bir şekilde karşılık vermesine bağlı olarak sektördeki pazarlama ve iletişim potansiyelini arttırdığı düşünülmektedir. Bu anlamda satış biriminin stokları hızlı bir şekilde kontrol etmesi ve buna bağlı olarak müşterinin taleplerinin hızlı bir şekilde karşılanması ihtiyacı doğmaktadır. Bu anlamda günümüzde bilgisayar ve tablet yanında taşımaktansa elimizin altında olan mobil cep telefonu ile hızlı bir şekilde çözülmesi hedeflenmiştir. Mobil uygulamanın internet bağlantısı sayesinde üretimde kullanılan depolama sistemindeki verilerin hızlı bir şekilde satış personeline aktarılması öngülmüştür. Stoktaki ürün miktarı, stoktaki ürünün birim fiyatı ve stok listesinin hızlı bir şekilde müşteri talepleri doğrultusunda inceleme fırsatı sağlayacaktır. İşletmenin diğer firmalardan bir adım öne geçmesi ve bunun diğer firmalarda olumlu etkilerinin araştırılması ve buna bağlı olarak ihtiyaçları doğrultusunda mobil uygulamaya ilaveler yapılması öngörülmektedir. Bu çalışmada satış personellerinin müşterilerin yanında depo ve fiyat bilgisinin hızlı bir şekilde belirlemesi için depoların anlık kontrolü ve günlük üretim maliyetlerini hesaplamasını yapabilen bir mobil uygulama tasarlanıp hayata geçirilmiştir ve bu uygulamanın satışlardaki etkisi incelenmiştir. ORCID NO: 0000-0003-2826-0210

Anahtar Kelimeler: Mobil Uygulama Geliştirilmesi, Pazarlamada Mobil Uygulama Katkısı, Mobil Uygulamanın Satışa Etkisi 


Keywords: