BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Cihan GÜRBÜZ, Ergül YAŞAR
PETROLÜN DENİZ YOLU İLE TAŞINMASI VE DEPOLANMASI FAALİYETLERİNDE MİKTAR VE KALİTE AÇISINDAN TEKNİK PERSONELİN ETKİSİ VE OPTİMİZASYONU
 
Petrolün keşfi ve modern endüstrinin gelişimi ile birlikte enerjiye olan ihtiyacın artması ve bu ihtiyacın petrolden karşılanma talebi zamanla artmıştır. Elbette petrolün çıkartıldığı yerden dünya pazarına sunulmasında şüphesiz ki deniz yolu önemli bir yere sahiptir. Deniz yolu taşımacılığında petrolün gemide ve sahil tanklarında depolanması ve iki taraf arasındaki olan petrol hareketlerinde (yükleme ve tahliye), petrolü taşıyan geminin ve petrolün depolandığı sahil tanklarını içeren terminalin teknik açıdan yeterliliği kadar gemi ve terminal personeli ile birlikte sürecin parçası olan bağımsız gözetim hizmeti de şüphesiz maliyet ve enerji unsurlarından olan kargo ve zaman kayıpları açısından önemli yer teşkil etmektedir. Ülkemize giriş yapan ya da giden petrolün, tahliyesi, yüklemesi ya da depolanması faaliyetlerinde sürecin her adımında ilgili ekipmanlar ile birlikte bu ekipmanların kullanılması, takip edilmesi ya da sevk ve idaresinin sağlanması anlamında şüphesiz ki teknik personelin sahip olduğu teknik bilgi ve tecrübenin sağlıklı şekilde uygulanabilmesi için motivasyon ve teşvik faktörü çok önemli yer tutmaktadır. Süreç sırasında, miktar hesaplama, pompaj, numune alım ve idaresi uygulamasında görevli olan gerek gemi personeli gerek terminal personeli gerekse bağımsız gözetim firma personeli tıpkı üç ayaklı sac gibi kombine haldedir. Bundan dolayıdır ki tüm operasyon sürecinin vazgeçilmez öğesi olan teknik personel bu üç ayrı unsurda ele alınacaktır. Operasyonların optimizasyonu açısından (zaman ve maliyet) gemi ve terminal tarafları ile birlikte üçüncü unsur olan bağımsız gözetim hizmeti personelinin teknik açıdan prosedürlere bağlı kalarak olası kayıpların önüne geçebilmek açısından incelenmiş olup mevcut sorunlar ve bunlara istinaden alternatif çözümler üzerinde çalışma yapılmıştır. Bu çalışmamızda sektörde direk ya da dolaylı yönden içinde olan ve kendi alanında uzmanlaşmış 87 kişiden oluşan teknik personele toplamda 33 sorudan oluşan anket soruları sorulmuştur. Alınan cevaplara istinaden elde edilen veriler grafiklere dökülerek yorumlanması yapılmış ve elde edilen bulgular ışığında operasyonların optimizasyonu için alternatif çözüm önerileri sunulmuştur. ORCID NO: 0000-0002-1290-749X

Anahtar Kelimeler: Petrol, numune, gemi, tanker, sahil tankları, miktar hesabı, enspektör 


Keywords: