BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Derviş TOPUZ, İsmail KESKİN
REVİZE TANAKA FLR'YE DAYALI BULANIK REGRESYON YÖNTEMİ VE BİR UYGULAMA
 
İnsan yaşamının her evresinde gerekli olan süt, sağlıklı bireylerin yeterli ve dengeli beslenmesi için tüketilmesi önerilmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli problemlerden biri olan kişi başına düşen düşük süt tüketimi. Ancak süt üretimi sağlık, ekonomi ve sosyal alanda etkileri görülebilen çok boyutlu bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çok boyutlu bir konu olan süt üretiminin ve tüketiminin sadece kişi başı gelir düzeyine, düşük verimli hayvan ırklarına veya yetersiz barınak ve mera koşullarının var olmasına bağlayarak sorunu çözümlemeye çalışmak yanıltıcı sonuçlara neden olabilir. Söz konusu durumlarda bulanık mantık yaklaşım ile oluşturulan bulanık regresyon modellerine ait hata değeri genel olarak modele ait katsayı değerlerine dağıtılmış durumda bulunduğundan, her bir katsayı değerinin belirli bir bulanıklık tolerans seviyesinde (h) tahmin edilmesi gerekir. Bu çalışmada, Revize Tanaka FLR'ye dayalı bulanık regresyon modeline ait bulanık katsayı değerlerinin ve sapmaların hesaplanması ve yorumlanması aşamalarının örnek bir veri kümesi üzerinde sistematik olarak gösterimleri amaçlanmıştır. Örnek veri kümesine ait hayvan başına ortalama laktasyon süt verim miktarının (kg) tahmin edilmesi için 52 iterasyonda oluşturulan Revize Tanaka FLR regresyon modelinin bulanıklığı1934238,128 sapması 84.5 ve modelin bulanıklık tolerans seviyesi değerinin h=0.5 den büyük değer olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan bu değerler sonucunda üzerinde inceleme yapılan veri kümesi ile oluşturulan modelin uyumlu olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Revize Tanaka yöntemi, Laktasyon süt verimi, FLS regresyon 


Keywords: