BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Alper EŞTÜRKLER, Zafer İPEK, Atike TIPIRDAMAZ, Adem KORKMAZ, Osman ÇULHA
SAC METAL PARÇALARIN ŞEKİLLENDİRİLMESİNDE KALIP VE OPERASYON SAYISINI AZALTMAYA YÖNELİK PROSESİ GELİŞTİRİLMESİ
 
Sac metal parçaların şekillendirilmesi sürecinde kalıp ve operasyon sayısının azaltılması, üretim verimliliğini artırmak, maliyetleri düşürmek ve üretim süreçlerini optimize etmek açısından son derece önemlidir. Daha az sayıda kalıp ve operasyon kullanarak parçaların şekillendirilmesi, üretim sürecinin hızlanmasına ve enerji, zaman, işgücü ve malzeme tasarrufuna olanak tanımaktadır. Böylece ürün kalitesinde de gelişim mümkün olmaktadır. Bu da müşteri istek ve beklentilerinin karşılanabilmesini sağlarken aynı zamanda rekabet avantajı da ortaya koymaktadır. Söz konusu çalışmada ele alınan otomotiv sektöründe kullanılmak üzere geliştirilen iş parçası, birbirinin simetriği olmayan iki farklı sac metal parçadan oluşmakta ve üretim faaliyetleri sırasında iki farklı kalıp tasarımına ihtiyaç duyulmaktadır. Parçalardan birinin yay formunda bulunmasına bağlı olarak burulma problemleri meydana gelmektedir. Ayrıca, çalışma konusu iş parçalarının üretim faaliyetleri sırasında, incelme problemleri ile karşılaşılmaktadır. Söz konusu çalışma kapsamında, birbirleri arasında simetri göstermeyen iş parçalarının tek kalıp setinde üretilebilirliği üzerine araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda, parçaların tek kalıpta üretimini mümkün kılacak kalıp tasarımları gerçekleştirilmiş ve böylelikle enerji, zaman ve iş gücünden tasarruf sağlandığı doğrulanmıştır. Geliştirilen sac metal şekillendirme prosesi ile birlikte Operasyon adımlarının optimize edildiği, incelme, yırtılma ve burulma gibi sac metal şekillendirme proses hatalarının tamamen engellenebildiği yenilikçi bir proses geliştirilmiştir. Kalıp setinin ortaklaştırılması ile birlikte, kullanılan sac acınım miktarından tasarruf sağlanmıştır. Ayrıca, birim zamanda üretilen parça sayısında artış elde edilmiştir. Çalışma kapsamında proje hazırlık faaliyetleri, analiz, metot, kalıp tasarımı, kalıp modelinin çıkarılması, kalıp üretimi, pres altı alıştırma denemeleri, kalıp revizyonları, sac parça ile gerçek hat denemeleri, sac parçaya yönelik ölçümler ve iyileştirme çalışmaları, OEM kontrol ve onayı çalışmaları yürütülmüştür. ORCID NO: 0009-0002-2816-8748

Anahtar Kelimeler: Sac Metal Şekillendirme, Sayısal Simülasyon, Kalıp Tasarımı, Proses Tasarımı, Otomotiv 


Keywords: