BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sayalı (Saialy) ALEKPEROVA
SANAYİ TESİSLERİNİN KOMPLE GÜVENLİĞİNİN PLANLANMASI VE SAĞLANMASI
 
Tesislerin güvenliği teknik ve organizasyonel tedbirlerin planlanması ve zamanında uygulanması ile sağlanır. Bu tedbirlerin ana amacı — enerji tesisleri kapsamındaki bina ve tesislerin yaşam döngüsünün her aşamasında, daha doğrusu projelendirme, inşaat, devreye alma ve işletme aşamalarında kaza oluşum ve gelişim riskinin etkili bir şekilde yönetimini sağlamaktır. Yapılan çalışmalarda; Enerji tesislerinin komple güvenliği, gerçekleştirilen üretim süreçlerinin sürekliliği ve güvenliği, kullanılan ekipmanın güvenilirliği, tesislerin bilgi güvenliği, enerji tesislerinin çevresinin güvenliği ile sağlanır. Bu göstergelerin birbirine bağımlılığının dikkate alınması ve kaza oluşumunu ve gelişimini tetikleyebilecek faktörlerin bunlara etkisinin analiz edilmesi gereklidir.. Öngörülen proje çözümlerini değerlendirmek, ilave teknik ve organizasyonel tedbirleri uygulama ihtiyacını belirlemek, tedbir planlama aşamasının verimliliğini artırmak, ayrıca alınan kararların öncelik açısından verimliliğini artırmak amacıyla yapay zekâ temelinde makine öğreniminin kullanılması ve karar almayı destekleme sistemlerinin uygulanması önerilmektedir. Bu yaklaşımla çeşitli menşeli ve “doğalı” verilerin muazzam dizisinin analizi gereklidir. Belirtilen amaçlar için yapay zekâ kullanılması: 1) Verilerin tüm potansiyelinin kullanılmasını, 2) Güvenilir projeksiyonu, 3) Karmaşık görevlerin otomasyonunu sağlar. Bilhassa risk analizinde kullanılan anahtar verileri örnekleme, sistematik hale getirme ve sınıflandırma aşamalarında yapay zekâ kullanımı olası kazaları saptama, tahmin etme ve değerlendirme etkililiğini önemli derecede artırır. Bu çalışmada verilerin düzenli saklanması ve ileride kullanılması amacıyla, planlanan bina ve tesislerin olası kazaların oluşum ve ağırlaşma olasılığı açısından tehlikeliliğine göre, etki faktörlerinin olası kaza durumlarında kazaların önlenmesini, zamanında saptanmasını, yayılmasının önlenmesini ve sonuçlarının kaldırılmasını sağlayan tedbirlerin sınıflandırılması gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Enerji Tesisleri, Risk Yönetimi, Güvenilirlik, Emniyet Tedbirleri, Yapay Zekâ Teknolojileri, Süreç ve Üretim Güvenliği, Platform Çözümleri 


Keywords: