BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gültekin COŞKUN, Gencay SARIIŞIK
SENTETTİK YÜZEY KAPLI ATLETİZM PİSTLERİNİN KAYMA DİRENCİ TESTLERİNİN YAPILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Dünyanın en eski spor dallarından biri olan ve kökenleri Antik Yunan’a kadar dayanan atletizm, ülkemizde de fazlasıyla ilgi gören bir spor dalıdır. Özellikle gençlerin sağlıklı bir gelişim sağlayabilmesi için uzmanlar tarafından sıkça önerilen atletizm içerisinde pek çok farklı alt dal yer almaktadır. Çok amaçlı spor komplekslerinden biri olan atletizm pisti üzerinde sırıkla atlama, gülle atma, engelli koşu gibi farklı sportif etkinlikler gerçekleştirilebilmektedir. Atletizm pisti etrafı koşu sahası olarak dizayn edilmiş olup, koşu sahasının dışında kalan alanlarda ise diğer spor branşlarının yapılmasına imkân sağlanmaktadır. Atletizm pistleri yapımında sporcu sağlığı ve güvenliği açısından kaliteli malzemeler ve dayanıklı ürünler ile inşa edilmelidir. Sandviç sistem atletizm pisti, sprey sistem atletizm pisti ve tartan zemin atletizm pisti bulunmaktadır. Atletizm pistlerinin sporcu sağlığı ve güvenliği açısından Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği [International Association of Athletics Federations (IAAF)] standartlarına uygun olması istenmektedir. Bu amaçla ülkemizde farklı bölgelerde yapılan iki adet atletizim pistlerinin kuru ortamda TS EN 13306 “Karayolu ve hava alanı yüzey özellikleri - Deney metotları - Bölüm 4:Yüzeyin kayma/fren dayanımının ölçülmesi için metot-Sarkaç metodu” standardı kullanılarak yerinde ölçümler yapılmıştır. Saha ölçümlerinde Pandül test cihazı kullanılmış olup, elde edilen verilere göre atletizm pistinin güvenlik sınıflaması yapılmıştır. Yapıl iki saha ölçümünde de atletizm pisti kayma direnci değerlerinin IAAF’ya uygun olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kayma Direnci, Atletizm Pisti, IAAF, Sentetik Yüzey Kaplama 


Keywords: