BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Alper CANMERT, Uğur ERSOY
SERİ İMALAT İÇİN UYGUN ÜRETİM YÖNTEMİ SEÇİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Bu çalışma savunma sanayisinde seri imalatı yapılmak istenen bir üründe meydana gelen problemin çözümünün sağlaması amacıyla yürütülmüştür. Yapılan çalışmalarda mevcut üretim yönteminde, alüminyum 5083 H321 alaşımlı yapıda köşe kaynağı ve alın kaynağı ile birleştirme yapılmaktadır. Fakat özellikle alın kaynağı yapılan bölgede problem olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen bölgede, alın kaynağı yapılan bölgenin kaynak sonrası görsel muayene, radyografik ve penetrant testlerinin her zaman uygun olmadığı ve birden fazla problemin olduğu tahribatsız testlerle görülmüştür. Ayrıca kaynak sonrası yapılan tahribatlı testlerde de malzemenin mekanik özelliklerinin ısı girdisinden dolayı düştüğü de görülmüştür. Yüksek ısı girdisinden kaynaklı olarak malzemede deformasyonun meydana geldiği ve bu deformasyona bağlı olarak hassas rulman bölgelerinin talaşlı imalat operasyonlarıyla ekstra zaman harcanarak düzeltildiği görülmüştür. Problemlerin giderilmesi için mevcut parçanın geometrisi korunarak kaynaklı birleştirme yerine büküm işlemi yapılmıştır ve çalışmalar sonucunda yapılan görsel muayene, radyografik ve penetrant testleri uygulanarak değerlendirilmiştir. Her iki yöntem içinde yapılan testler incelendiğinde kaynaklı imalat prosesinin seri imalat aşamasında sağlıklı bir yöntem olmadığı ve bunun yerine bükümlü imalat prosesinin kullanılmasının seri imalat için uygun olduğu görülmüştür. Seri imalat aşamasında bu iki yöntem karşılaştırıldığında, zaman olarak da aradaki farkın %100 daha avantajlı olduğu görülmüştür. Ayrıca kalitenin sürekliliği de bu yöntem değişikliği ile sağlanmıştır. Maliyetler incelendiğinde de %30 daha azaldığı da tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Alın Kaynağı , Bükümlü İmalat Yöntemi , Tahribatsız Testler 


Keywords: