BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yunus FIRAT, Alperen ACAR
SİSTEMATİK KONSTRÜKSİYON YAKLAŞIMI İLE EV TİPİ BUZDOLABI KAPI RAFI TASARIMI
 
Ev tipi buzdolabı gıda ürünlerini daha uzun süre korumaya olanak sağlar. Genelde kullanacak kişi sayısına ve kullanım sıklığına göre buzdolabının büyüklüğü seçilir. Çok farklı boyutlarda ürünler buzdolabına yerleştirilir. Ürünleri buzdolabına sığdırmak için uygun şekilde yerleştirmek gerekir. Bunun yanı sıra buzdolabı aksesuarlarının da fonksiyonu önemlidir. Aksesuarları daha fonksiyonlu duruma getirdikçe dolapta muhafaza edilen ürünler daha verimli bir şekilde konumlandırılabilir. Bu tez çalışması günlük hayatta ev tipi buzdolabında yaşanılan bir sorunun üzerinde yoğunlaşmıştır. Uzun şişeleri genelde kapıdaki en alt rafta saklamak tercih edilir. Ancak sığmadığı durumlarda bu şişeler diğer uygun yerlere konulur. Bu da buzdolabının gövde raflarının işgal edilmesine yol açar. Bunun önüne geçmek için kapının iç tasarımına dokunmadan, kapı ile bağlantıları aynı olacak şekilde yeni bir kapı rafı tasarımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tez çalışmasında ev tipi buzdolabına uygun olacak, istenildiğinde çıkarılıp takılabilecek ve farklı konumlarda kullanılabilecek bir kapı rafı tasarımı amaçlanmaktadır. Tasarım sistematik konstrüksiyon yaklaşımı ile gerçekleştirilecektir. Öncelikli olarak teknik ödev aydınlatılacak ve açıklanacak olup, bu teknik ödev tüm yönleri ile analiz edilerek bir istekler listesi oluşturulacaktır. Temel problem belirlenerek, bu problemin çözümü ile ilgili temel ve ana fonksiyon strüktürleri elde edilecektir. Sonrasında, buzdolabı kapı rafının her bir alt fonksiyonunu gerçekleştirecek çözüm prensipleri aranacak, bu prensipler morfolojik bir tablo şeklinde bir araya getirilecek ve çok sayıda çözüm önerisi elde edilecektir. Çözüm önerilerinin teknik ve ekonomik açıdan değerlendirmeye tabi tutulmasıyla da en uygun çözüm fikrine ulaşılacaktır. Sistematik konstrüksiyon yaklaşımı buzdolabı kapı rafına uygulanırken anlatılacak başlıkların hemen ardından o başlıkla ilgili genel tanımlar ve bilgiler verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Ev tipi buzdolabı, kapı rafı tasarımı, sistematik konstrüksiyon yaklaşımı 


Keywords: